Po diagramu na strani 8 omenjenega časopisa vidimo, da število uporabnikov nezadržno pada. Ker pada število uporabnikov, se zmanjšuje število prog. Ker je čedalje manj potnikov, je potreben dvig cen. Ker se cene dvigujejo, je čedalje manj potnikov, ker je potnikov manj, se ukinjajo proge itd. Pa smo v začaranem krogu, iz katerega ni videti izhoda.

Prvič, LPP-ju predlagam naslednji eksperiment, kakršnega so pred leti izvedli v Rimu. Seveda je nesmisel Rim primerjati z Ljubljano, saj ima prvi (tako kot Dunaj) možnost kombiniranega prevoza. Morda bi bilo primerneje zgled poiskati v kakem Trstu ali Celovcu. In kaj so v Rimu naredili? Izbrali so en teden v letu in omogočili vsem občanom brezplačen prevoz in koriščenje vseh spremljajočih dejavnosti (pri nas je to P+R). Na ta način so prišli do največjega možnega števila potnikov. Več jih zagotovo ne bo. To je bila številka, s katero so lahko računali ob najbolj ugodnih cenovnih razmerah. Potem je bilo treba samo določiti, katere so tiste prave cene, da jih bo privzelo čim večje število občanov.

Drugič, naslednji predlog je gradnja parkirišč ob začetku mesta. Tu lahko pohvalim P+R parkirišče na Tržaški, na Viču, ki je vedno polno. Preostala so manj zasedena, po občutku bi rekel, da parkirišče pod Hoferjem med Zaloško in Chengdujsko več ali manj sameva. Vzroki? Vem le, da jih zelo radi koristijo vsi tisti, ki pridejo iz drugih krajev in niso vešči »ljubljanske prometne džungle«.

Tretjič, sistem mestnih avtobusnih prog, ki ga izvaja LPP, je enak sistemu »podzemne železnice«, ki gre od enega skrajnega konca mesta do drugega. Seveda to tekoče deluje pod zemljo, kjer ni nobenega prometa, a nad zemljo, ko se od 7. do 9. in od 14. do 17. ure po polžje premikajo neprekinjene kolone osebnih vozil po vseh mestnih ulicah, seveda to ne gre. Morda je rešitev v »žarkastih primestnih progah« in »krožnih progah« v centru mesta. Naj pojasnim: na primer proga 11 bi vozila iz Zaloga po Zaloški do križišča s Kajuhovo, nato do Šmartinske in nazaj v Zalog. Morda 11A v eno smer, 11B v drugo smer. Za iskanje pravih optimalnih rešitev poznamo simulacijske programe, ki nam bi dali prave odgovore.

Četrtič, v svetu velja pravilo, da je parkiranje v centru mesta silno drago, tisto na »periferiji« pa poceni. Torej urediti bi bilo treba vsa parkirišča v tem smislu. Medtem pa je parkiranje med bloki in ob hišah seveda »strogo prepovedano«. To imajo v tujini zelo lepo urejeno z na primer barvami robnikov. Samo poskusite kot prišlek parkirati tam, kjer ne bi smeli.

Pa naj bo dovolj. LPP naj skupaj z mestom najde rešitve, pa bom spet z veseljem uporabil mestni promet.

Veselko Guštin, Ljubljana