Poročeni pari, v katerih je ženska mlajša od 40 let, bodo lahko prejeli brezobrestni kredit v vrednosti 10 milijonov forintov (približno 31.000 evrov). Eden od pogojev je tudi, da je vsaj eden od njiju zaposlen, ne smeta pa imeti kriminalne preteklosti in morata redno plačevati davke.

Posojila paru ne bo treba odplačevati tri leta po rojstvu prvega otroka. Po rojstvu drugega otroka jima bodo odpisali tretjino vrednosti posojila, po rojstvu tretjega pa celotno posojilo. Če par v petih letih ne bo imel otroka, bo moral vrniti posojilo in plačati še obresti za nazaj.

Premier Viktor Orban je februarja ob predstavitvi zakona izpostavil, da rešitev za upadanje števila rojstev na Madžarskem ni priseljevanje, ampak je treba prepričati ljudi, naj imajo več otrok. Stopnja rodnosti na Madžarskem je bila leta 2016 1,45 otroka na par.