Zlata nit je največja raziskava rasti in razvoja zaposlenih v Sloveniji. V 12 letih je v njej sodelovalo več kot 93.000 ljudi. To je nacionalno reprezentativen vzorec, ki sporoča, kako zadovoljni so zaposleni na svojih delovnih mestih in kakšen je odnos med njimi in organizacijo. Ker odnosi neposredno vplivajo na uspešnost podjetja, je merjenje kakovosti odnosa eno od orodij za doseganje poslovne odličnosti podjetja. Predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan je na sklepni prireditvi zbrane opomnil, da je Zlata nit stopila še korak naprej in razmahnila svoj doseg: »Slovenija je prva država na svetu, ki se je odločila meriti kakovost odnosov. In je prva, ki je z raziskavo odkrila in svetu predstavila, da ima skrb za dobre odnose multiplicirane učinke – na gospodarski razvoj, na blaginjo vse družbe, na individualno srečo.«

Zgledi, zaradi katerih napredujemo vsi

Naloga Dnevnikovega projekta Zlata nit je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in z njimi prispevati k uspehu organizacije. Čeprav Zlata nit ni le tekmovanje, ki bi kronalo posameznike. Je aktivna spodbuda napredka vseh vključenih. V dobrem desetletju je namreč Zlata nit prerasla okvire izbora najboljšega zaposlovalca in postala ekosistem, ki v sodelovanju z vključenimi partnerji sistematično spodbuja dinamičen razvoj vsega gospodarstva. Z izborom najboljših zaposlovalcev leta, z natečajem Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti in z natečajem Zlata praksa projekt Zlata nit povezuje, prepleta in navdihuje množico podjetij, ki se zavedajo pomena posameznika za svoj razvoj in so se za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pripravljena najbolj potruditi. Projekt podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Častni pokrovitelj projekta Zlata nit je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Natečaj s priznanjem Starejšim prijazno podjetje pa podpira projekt ASI, ki ga vodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.