»Mladinski participatorni proračun občine Kranjska Gora je imel preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi dela občinskega proračuna,« pojasnjuje projektni svetovalec občine Idrija Matevž Straus. Občina Kranjska Gora je omenjene aktivnosti izvajala kot pilotno območje projekta Odločanje in mladi v Alpah (GaYA), ki poteka v okviru programa Interreg Območje Alp, občina Idrija pa je slovenski partner tega mednarodnega projekta.

»Občina Kranjska Gora se je pridružila projektu z željo, da mlade aktivneje vključi v dogajanje v občini. Večji del mladih se namreč šola zunaj meja občine, v domače kraje pa se vračajo ob popoldnevih in koncih tedna, zato smo razvili spletno različico mladinskega participatornega proračuna,« dodaja Straus.

V sodelovanju z občino Idrija in inštitutom Danes je nov dan so razvili spletno orodje CONSUL v slovenskem jeziku, ki omogoča izvajanje participativnih proračunov v digitalni obliki.

»Razvito orodje bo omogočalo izvajanje tovrstnih proračunov tudi v prihodnje – tako v občini Kranjska Gora kot tudi v drugih slovenskih občinah,« opozarja Straus. Tokrat so imeli mladi na voljo 10.000 evrov iz občinskega proračuna. Tisti, rojeni med letoma 1989 in 2003 s stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora, so odločili, da bo občina mladim omogočala precej brezplačnega izobraževanja. Tako so izglasovali 50-urna brezplačna začetna tečaja nemščine in italijanščine, brezplačna tečaja varjenja za mlade in finančne pismenosti ter brezplačno izobraževanje za mlade v mizarstvu za začetnike.

Da se ne bodo mladi v Kranjski Gori le izobraževali, pa so izglasovali še, da bo občina primaknila nekaj denarja za mesečne zabave za mlade z DJ-em in s tem pomagala popestriti nočno življenje za mlade v občini.

Za bolj kakovostno demokracijo v Alpah

V glasovalnem delu participatornega proračuna je sodelovalo 39 mladih iz Kranjske Gore, ki so pravico glasovanja izrabili z unikatno kodo. Ta je bila sestavljena iz treh besed, vsi upravičenci pa so jo prejeli po pošti.

»Po prvem vpisu kode se je začelo odštevati dvourno obdobje, v katerem je glasovalec lahko na enem računalniku v enem brskalniku glasoval za svoje favorite, svoje odločitve pa je lahko do preteka dveh ur popravljal,« opisuje Straus. Opozarja, da dejavnosti z lanskim glasovanjem mladih še niso zaključene, saj jih morajo v Kranjski Gori letos v sodelovanju z mladimi še uresničiti.

Slovenski partner projekta Odločanje in mladi v Alpah (GaYA), občina Idrija, želi v sodelovanju s sedmimi partnerji iz petih alpskih držav izboljšati kakovost demokratičnih procesov v alpskem prostoru z vključevanjem mladih v regionalno upravljanje. Na petnajstih pilotnih območjih od Francije do Slovenije, podobno kot v Kranjski Gori, zato preizkuša nove pristope k vključevanju mladih v sprejemanje odločitev na lokalni ravni ter usposablja odločevalce in načrtovalce politik za aktivnejše in mladim bolj prijazne participatorne procese.

Dejavnosti sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa sodelovanja Interreg Območje Alp ter občini Idrija in Kranjska Gora.