Na julijski seji mestnega sveta so ljubljanski mestni svetniki brez burnejše razprave sprejeli predlog letnih programov izobraževanja odraslih, ki jih namerava občina izvesti v obdobju med letoma 2020 in 2022. V prvih dveh letih namerava ljubljanska mestna občina za izobraževanja odraslih nameniti skupno več kot milijon evrov, od tega letos dobrih 600.000 evrov, predvidena sredstva v letu 2022 pa bodo razporedili takrat, ko bo za to leto sprejet tudi občinski proračun. Občina želi z izobraževanji med drugim dvigniti izobrazbeno raven občanov, povečati njihovo zaposljivost ter omogočiti osvajanje novih veščin in znanj čim širšemu krogu odraslih. »S številnimi brezplačnimi in raznovrstnimi programi za izobraževanje odraslih zagotavljamo večjo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in se odzivamo na potrebe občanov,« je poudarila vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Kaligrafija, tuji jeziki, potapljanje

Občina bo denimo denar namenila ljubljanskemu centru za izobraževanje Ceneta Štuparja, ki bo letos izvedel 30, prihodnje leto pa 26 tečajev tujih jezikov za upokojence in prejemnike denarne socialne pomoči. Pod okriljem centra bo potekal tudi program osnovne šole za odrasle, ki še nimajo dokončanega osnovnošolskega izobraževanja, in pa učenje slovenščine za starše, katerih otroci v Ljubljani obiskujejo vrtec ali šolo, sami pa imajo težave pri sporazumevanju v slovenskem jeziku. Učitelji likovne in tehnične vzgoje bodo denimo svoje znanje lahko nadgradili z udeležbo na izobraževanju, kjer bodo lutkovni tehnologi Lutkovnega gledališča Ljubljana predstavili različne tehnike izdelave pustnih kostumov, kmetje pa bodo nova znanja lahko pridobili s pomočjo ljubljanskega kmetijsko-gospodarskega zavoda, ki bo med drugim organiziral obiske kmetij, delavnice in predavanja s področja kmetijstva.

V sklopu izobraževanj za odrasle bodo potekale tudi delavnice za vrtičkarje, delavnice o prepoznavanju, predelavi in odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst ter tedenska srečanja, na katerih bodo upokojenci raziskovali preteklost mesta tudi s pomočjo svojih spominov. V javnem zavodu Ljubljanski grad med drugim pripravljajo tečaje kaligrafije, pogovorne večere o pravljicah in delavnice na temo zeliščarstva, medtem ko bodo v Kinodvoru potekala tudi filmska srečanja ob kavi za upokojence, na seznamu aktivnosti Mestne knjižnice Ljubljana pa so na primer tečaji tujih jezikov in slovenskega znakovnega jezika ter računalniško opismenjevanje.

Svetnike zanima tudi učinkovitost

Mestni svetniki so se na minuli ponedeljkovi seji večinoma strinjali, da so programi sestavljeni dobro in da je nabor aktivnosti, ki bodo na voljo odraslim, dovolj širok. »Obnavljanje znanja se ne konča ob zaključku šolanja ali ob zaposlitvi, ampak se nadaljuje vse življenje,« je denimo poudarila Ida Medved iz svetniškega kluba SDS, mestna svetnica iz vrst SD Martina Vuk pa je ocenila, da je izobraževanje odraslih izjemnega pomena.

So pa nekateri svetniki ob tem opozorili, da bi morali biti stroški za posamezne programe opredeljeni natančneje in da bi občina po koncu programov lahko predstavila tudi rezultate: koliko udeležencev se je denimo udeležilo posameznega tečaja oziroma delavnice in s tem izkoristilo možnosti izobraževanja ter ali se je tudi zaradi izobraževanja dvignila njihova zaposljivost. »Nekateri opisi so precej megleni, programi pa so opisani zelo slavospevno,« je ob tem dejal mestni svetnik Jožef Horvat iz svetniške skupine NSi in si zaželel, da bi občina denar zapravljala »z bolj tresočo roko«.