Bohinjski občinski svetniki se bodo v ponedeljek sestali na izredni seji in med drugim odločali o spremembi odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju. Kot so pojasnili v gradivu za prvo izredno sejo, ne gre za kakršne koli predvidene novosti pri žičniških napravah, pač pa za uskladitev podatkov v odloku z dejanskim stanjem zaradi že izvedenih posodobitev.

Nova Konta na Voglu še sameva

»Koncesionar gradi novo vlečnico Konta na smučišču Vogel, s katero bo bistveno izboljšal kapaciteto prepeljanih smučarjev… Ker gre za spremembo karakteristik žičniške naprave, je treba ustrezno spremeniti odlok v delu, ki opredeljuje vlečnico Konta,« je bohinjski župan Jože Sodja zapisal v gradivo za sejo.

Kot je zapisano v predlogu sprememb odloka, bo nova sidrna vlečnica na Voglu po 257 metrih proge z 79-metrsko višinsko razliko lahko prepeljala 1192 oseb na uro. Preden so se na Voglu lotili gradnje nove vlečnice, so morali odstraniti staro. Zgornja in spodnja postaja nove Konte sta, kot je zapisano v obrazložitvi sklepa Arsa pred gradnjo iz lanskega leta, minimalno oddaljeni od sedanjih postaj. Pogon vlečnice je na spodnji postaji, zgornje obračališče pletenice pa je nekoliko višje od dosedanjega. Uporabno dovoljenje je žičniška naprava dobila 20. decembra lani.

Kljub vsemu nove vlečnice Konta smučarji še ne morejo preizkusiti, saj za odprtje tega dela smučišča na Voglu še čakajo večjo pošiljko snega. V teh dneh na smučišču poleg nihalke obratujeta štirisedežnica Brunarica in otroški park, pravi Aleksandra Fiorelli, direktorica splošnega sektorja Žičnic Vogel Bohinj, d. d. »Za pripravo drugih prog imamo premalo vode. Projekt za zagotovitev dodatnega zasneževanja je v fazi priprave in upamo, da ga bomo izvedli v naslednji sezoni,« še dodaja.

Brsnino v Kranjski Gori zagnali med prazniki

Zadnjo soboto pred iztekom lanskega leta pa so na kranjskogorskih strminah odprli vlečnico Brsnina. »Nova naprava se lahko pohvali s podatkom, da prepelje 900 oseb na uro. Na staro nas tako veže le še nostalgija,« pravi vodja trženja v RTC Žičnice Kranjska Gora Senka Kemperle. Kot smo že poročali, so morali tudi v Kranjski Gori najprej odstraniti vlečnico Brsnina 1, preden so lahko postavili novo. Pred posegom, podobno kot na Voglu, po sklepu Arsa niso potrebovali okoljevarstvenega soglasja in presoje vplivov na okolje. Nova vlečnica je po podatkih iz obrazložitve sklepa sodeč dolga 446 metrov. Sestavljata jo dve postaji in pet stebrov ter na vsaki postaji po ena kontrolna hišica.

»To je popolnoma nova vlečnica. Stara je bila postavljena leta 1961 in je imela zmogljivost 500 oseb na uro. Nova ima namesto sider krožničke. Prvi odzivi uporabnikov so pozitivni, vlečnica je mnogo hitrejša in obratuje brez zapletov. Pohvalijo pa tudi smučišče, dodatna proga namreč nekoliko razbremeni gnečo v samem centru Kranjske Gore,« še dodaja Kemperletova.

V Kranjski Gori v teh dneh deluje devet od 16 žičniških naprav. »Upamo, da nam bodo te dni naklonjene vsaj nizke temperature, če že snežnih padavin ne bo, da bomo lahko začeli zasneževati še smučišča v Veliki dolini. Kot družinam prijazno smučišče želimo v tem delu omogočiti čim več prostora, naprav in zabave na snegu najmlajšim smučarjem. Zato bomo obstoječo gostinsko ponudbo obogatili z animacijskim programom, ki bo najbolj pester ob koncih tedna in med počitnicami,« dodaja Kemperletova.