Novi kontingentni načrt že v prvi fazi povečanega števila prosilcev predvideva spremembo Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma in namestitev do 120 ali 17 odstotkov migrantov, ki naj bi jih v primeru povečanih potreb sprejela Slovenija. Kot trdijo v občini, s tem niso bili uradno seznanjeni, niti pri tem niso sodelovali, prav tako od vlade niso dobili odgovora na uradni poziv.

V kontingentnem načrtu iz leta 2015, ki je prenehal veljati s sprejetjem novega v juliju letos, je bila v primeru humanitarne krize v drugi (rezervni) fazi predvidena na Debelem rtiču morebitna enkratna in začasna namestitev manjše skupine družin beguncev z otroki na njihovi poti iz nevarnih vojnih območij v ciljne države EU. Danes pa so azilni domovi in njihove izpostave namenjeni predvsem ugotavljanju upravičenosti prosilcev do mednarodne zaščite ter vrnitvi ekonomskih migrantov v države, iz katerih so prišli.

Strmčnik: Z enostransko odločitvijo posegli v pristojnost občine

Župan Gregor Strmčnik je opozoril, da je vlada povsem pozabila na Ankarančanke in Ankarančane. »Lokalna skupnost ima pravico do skladnega razvoja in odločanja o njem, ne glede na razpršene interese in potrebe države. S povsem enostransko odločitvijo je vlada posegla v pristojnosti občine. V kolikor nam ne bo prisluhnila, bomo novi načrt prisiljeni izpodbijati pred sodišči,« je dodal.

V občini ocenjujejo, da bi bili z uresničitvijo načrta, to je z enim migrantom na 27 prebivalcev, nesorazmerno obremenjeni. Taka odločitev je po njihovem mnenju strokovno vprašljiva glede na razvitost občinske infrastrukture, velikost občine, njeno obmejno lego in število prebivalstva.

So pa pripravljeni sodelovati s pristojnimi ustanovami in organi ter glede na svoje zmožnosti pomagati pri integraciji mlade migrantske družine, ki ji je že priznana mednarodna zaščita v Sloveniji, ter pri vseh aktivnostih za njeno uspešno integracijo, trdijo.

Soglasja ne nameravajo podati

Varovano območje Krajinskega parka Debeli rtič z mladinskim zdraviliščem ter Ankaran s 3209 prebivalci pa sta, kot menijo, neprimerna lokacija za delovanje izpostave azilnega doma. Nastanitev prosilcev in izvajanje upravnih postopkov za ugotavljanje njihove upravičenosti do mednarodne zaščite sta tudi pravno sporna. Po odloku o ustanovitvi in zaščitnih ukrepih za varovanje narave na zavarovanem območju Krajinskega parka Debeli rtič med drugim ni dovoljeno izvajati upravnih postopkov.

Namembnost počitniškega doma Debeli rtič po veljavnem gradbenem in uporabnem dovoljenju prav tako ne dovoljuje dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje Občine.

»Kontingentnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti. Občina Ankaran pa k načrtu za preoblikovanje Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma ne bo podala soglasja,« so še sporočili iz občine.