Bistriška skupina Impol, ki se ukvarja s predelavo aluminija, je lani zaključila poslovno leto zelo uspešno, o čemer pričajo ključni kazalniki. V letu 2017 je tako bistriško podjetje ustvarilo 666 milijonov prihodkov, od tega 95 odstotkov izvoza. Z rekordnim izkupičkom je skupina, ki je ena največjih slovenskih izvoznic in zaposluje 2300 ljudi, kar za petino izboljšala rezultat iz leta 2016 ter za skoraj tri odstotke zastavljene načrte.

V letu 2017 ustvarili 38,9 milijona dobička

 Skupina Impol proizvaja izdelke iz aluminija, ki so namenjeni nadaljnji uporabi v različnih industrijah: avtomobilska, transport, prehrambna, farmacevtska industrija, gradbeništvo, strojegradnja… Obvladuje celoten spekter aluminijastih izdelkov in več kot 95 odstotkov izdelkov izvozi na evropski trg, kjer ima v določenih segmentih vodilni tržni delež. Impol je tako denimo številka ena v Evropi v tržnem deležu palic za kovanje, ki se uporabljajo za izdelavo komponent dinamično obremenjenih delov. Poleg tega je največji proizvajalec aluminijevih polizdelkov na področju Balkana.

Impol pa lansko leto ni zaključil le z višjimi prihodki, temveč tudi z višjim dobičkom od tistega izpred leta dni. Bistriško podjetje je ustvarilo 38,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je skoraj štiri milijone več od leta poprej, medtem ko je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 62 milijonov evrov. Dodana vrednost po zaposlenem pa je bila 54.000 evrov. Zasluge za znatno višjo proizvodnjo in promet gredo predvsem širitvi skupine na Hrvaško, kjer so prevzeli propadlo družbo TLM v Šibeniku in ohranili skoraj 400 mest.

Prvi cikel naložb predvidoma zaključujejo v prvi polovici leta 2019

 Skupina Impol je v zadnjih desetih letih za investicije namenila več kot 100 milijonov evrov. »Ta trend nadaljujemo tudi v letu 2018, zaključek ciklusa pa pričakujemo v prvi polovici 2019. Na področju livarništva zaključujemo naložbo v novo livarno, s katero želimo optimizirati surovinsko oskrbo. Postavljamo proizvodno linijo za izdelavo litih palic, s katerimi si odpiramo popolnoma nov trg,« so o naložbah povedali v Impolu in dodali, da želijo na področju stiskalništva ponuditi izdelke z dodatno stopnjo dodelave. »Začeli smo tudi gradbena dela za novo iztiskovalno linijo, prav tako pa postavljamo tudi novo linijo za kovanje, oboje z namenom povečati proizvodne kapacitete.«

Z namenom dviga produktivnosti in izboljšanja kakovosti valjanih izdelkov posodabljajo, nadgrajujejo in dograjujejo opremo v družbah Impol FT v Slovenski Bistrici, Impol TLM v Šibeniku na Hrvaškem in Impol Seval v Sevojnu v Srbiji. »Poleg tega se ukvarjamo tudi z inovativnimi projekti na področju digitalizacije. Vključeni smo v projekt IBM (Watson), za projekt OptiAI pa smo nedavno prejeli zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice,« še dodajajo. ir