22. oz. 23. junija bo (predvidoma) konstitutivna seja državnega zbora, ki jo skliče predsednik republike Borut Pahor.

17. ali 18. junija (najkasneje) bo sklican sestanek začasnih vodij poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti, na katerem bodo določili predlog dnevnega reda prve seje, sedežni red poslancev, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije.

Mandatno- volilna komisija je najpomembnejši člen prve seje državnega zbora zaradi potrditve mandatov poslancev. Na prvi seji izvolijo še predsednika – mesto pripada zmagovalki volitev – in največ tri podpredsednike, eden pripada največji opozicijski stranki, dva pa koaliciji.

46 poslanskih mandatov mora biti potrjenih, da se lahko konstituira državni zbor.

Od 55. do 62. plačnega razreda so uvrščeni poslanci, torej dobijo med 3661 in 4817 evri osnovne mesečne bruto plače. Predsednik je uvrščen v 65. plačni razred in mu pripada plača v višini 5419 evrov bruto.

30 dni po konstituiranju državnega zbora ima predsednik Pahor čas, da predloži državnemu zboru kandidata za mandatarja.

Od 48 ur do 7 dni po vložitvi predloga mandatarja državni zbor voli predsednika vlade. Potrdi ga z večino glasov vseh poslancev, glasovanje je tajno.

14 dni časa ima predsednik države, poslanske skupine ali 10 poslancev, da vložijo drug(e) predlog(e) za mandatarja, če prvi ne dobi potrebne večine. Če vnovič ni izvoljen nihče, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v 48 urah z večino navzočih poslancev ponovno voli predsednika vlade.

15 dni ima izvoljeni predsednik vlade čas, da državnemu zboru predlaga ministre.

Koalicijska pogajanja trajajo neomejeno dolgo, od teh pa je odvisno, katere resorje bo prevzela posamezna koalicijska partnerica. Resorje vsakokratna vlada določi s (spremenjenim) zakonom o vladi.

3–7 dni za tem, ko so vloženi predlogi za ministre, se začnejo zaslišanja pred pristojnimi odbori. Poslanci nato glasujejo o celi ministrski listi.

2/3 ministrov mora biti imenovanih, da vlada nastopi funkcijo. Z dnem, ko priseže minister, mora državni sekretar ponuditi svoj odstop novemu ministru.