Namen akcije je opozoriti na nevarnost, ki jo ta bolezen predstavlja za številne gojene in prosto rastoče rastline ter na tveganja, povezana z vnašanjem oz. kupovanjem nepreverjenega rastlinskega materiala, so zapisali na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Bakterija se na večje razdalje namreč širi z okuženim sadilnim materialom. Zato na upravi želijo opozoriti ljudi, naj ne prinašajo nepreverjenih rastlin s potovanj znotraj EU in po svetu, saj se v njih lahko skriva nevarna bakterija. Še posebna previdnost je potrebna na območjih, kjer so bile odkrite okužbe z njo. Z akcijo želijo tudi vzpodbuditi ljudi, da kupujejo različne okrasne rastline le pri znanih in preverjenih dobaviteljih.

Xylella fastidiosa je ena najbolj nevarnih bakterij na svetu, ki povzroča hude bolezni številnih lesnatih rastlin. Okužuje kmetijske rastline kot tudi številne gojene in prosto rastoče okrasne in druge lesnate rastline, ki se začnejo sušiti in lahko tudi propadejo.

Razširjena je v Severni in Južni Ameriki, v Evropi pa je bila prvič ugotovljena pred nekaj leti na jugu Italije, kjer je povzročila obsežno propadanje nasadov oljk in veliko gospodarsko škodo. Odkrita je bila tudi v Franciji, kjer se je pojavila predvsem na okrasnih rastlinah v urbanem okolju ter v Španiji. Tam so bile okužene nekatere pomembne kmetijske rastline, med njimi češnje, mandljevci in vinska trta.

Bakterija po vsem svetu okužuje več kot 350 vrst rastlin, v Evropi so bile okužbe ugotovljene na več kot 70 rastlinskih vrstah. Za izvedbo učinkovitih ukrepov je ključno zgodnje odkrivanje bakterije. V EU veljajo posebni nujni ukrepi z namenom, da se prepreči njeno nadaljnje širjenje na nova območja. Okužene rastline je treba uničiti, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Bakterija sicer ni nevarna ljudem in živalim.