Osnovna šola Staneta Žagarja v Kranju je, opozarjajo na Mestni občini (MO) Kranj, stara 57 let. Zgrajena je bila 1961 in do zdaj ni imela večjih dozidav oziroma gradbenih prenov. »Leta 1976 so na južni strani objekta zgradili lesen montažni pritlični objekt, ki je s šolo povezan prek hodnika in je prostorsko povsem neprimeren za izvajanje izobraževalne dejavnosti,« navajajo na občini. V njem so garderobe, dve učilnici in manjša telovadnica, ki pa je zaradi nizkega stropa (2,2 metra) uporabna samo za nekatere športe. Zato bodo novosti, med njimi je tudi telovadnica, za katero je mestni svet prižgal zeleno luč na zadnji seji, zelo veseli.

Šola ima po zatrjevanju občine veliko pomanjkanje pokritih površin za izvajanje športnih programov, kar rešuje z gostovanji v olimpijskem bazenu, najemom športne dvorane in s telovadbo na zunanjem igrišču, ko vreme to dopušča. V letošnjem šolskem letu šolo obiskuje 480 učencev, ki imajo pouk v 20 oddelkih. Šolska zgradba je obremenjena bolj, kot dopuščajo kapacitete, in nujno potrebuje dolgoročno ter hitro rešitev. Za to je bil svetu v odločanje tudi predlagan odlok o sodelovanju z zasebnim partnerjem, ki bi projekt v celoti izvedel, financiranje pa bi se porazdelilo na daljše obdobje. S tem MO Kranj pri OŠ Staneta Žagarja pridobi telovadnico, šest učilnic in večnamenski prostor.

Dostopna tudi gibalno oviranim

Doprinos je, pravijo na občini, zagotovitev pogojev za normalno opravljanje osnovnošolske dejavnosti, varnost otrok, izvajanje zadostnega števila ur športne vzgoje v primernih prostorih, omogočanje izvedbe prireditev za celo šolo hkrati in podobno. Pred začetkom gradnje bodo imeli v Kranju ob šoli še nekaj dela. Odstranili bodo obstoječi montažni objekt in povezovalni hodnik. Na zemljišču, jugovzhodno od šole, bodo postavili nov objekt, dodatnega (pritličnega) pa še na zahodni strani šole. »Povezava s šolo bo omogočena preko zastekljenega hodnika. Telovadnica bo segala preko dveh etaž, servisni prostori bodo v vsaki etaži, v medetaži so predvidene tribune in dva kabineta, v nadstropju pa bodo urejene učilnice s pripadajočimi sanitarijami in kabinet,« navajajo na MO Kranj. Konstrukcija bo, dodajajo, sestavljena iz armiranobetonskih stebrov in jeklenega paličja, nad katerim bo strop iz lesenih križno lepljenih plošč.

Dostop do telovadnice bo zagotovljen tudi gibalno oviranim, zagotavljajo v Kranju. Za ogrevanje bo zadostovala obstoječa kotlovnica v kleti šole, ki za ogrevanje uporablja zemeljski plin, vendar naj bi kotel nadgradili in s tem zagotovili soproizvodnjo toplote in električne energije.

Nova telovadnica bo namenjena predvsem izvajanju šolske vzgoje za potrebe šole, v popoldanskem času pa bo namenjena tudi rekreaciji občanov in vadbi športnih klubov ter društev, so še dodali, medtem ko terminskih in denarnih podrobnosti niso navedli.