Predvidoma letošnjega aprila se bo vendarle začela gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Vižmarje - Brod, ki so jo zasnovali v arhitekturnem biroju Medprostor. Mestna občina Ljubljana je gradbeno dovoljenje za novo telovadnico pridobila v drugi polovici lanskega decembra. V začetku januarja je objavila tudi javni razpis za izvajalca gradnje, na katerega se je prijavilo kar devet družb, in sicer Strabag, Makro 5 gradnje, VG5, Dema Plus, AS-Primus, Gorenjska gradbena družba, Trgograd, Kolektor Koling in CGP.

Ko bo razpis končan, bo jasno, koliko bosta stali gradnja telovadnice ter ureditev zunanjih športnih in parkirnih površin. Po oceni iz arhitekturnega natečaja bo občino to stalo nekaj več kot štiri milijone, k tej ceni pa je treba prišteti še davek na dodano vrednost. Iz rebalansa letošnjega proračuna je razvidno, da si bo občina pri financiranju gradnje telovadnice pomagala s prispevkom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Slednje naj bi prispevalo 448.000 evrov za zamenjavo podov v telovadnici. Še 862.320 evrov pa naj bi občina pridobila od Eko sklada, saj bo nova telovadnica zadostila vsem ekološkim standardom, ki upravičujejo pridobitev nepovratnih sredstev tega sklada.

Dve parkirišči in 69 novih dreves

Gradnja bo trajala predvidoma osem mesecev, torej bi bila lahko končana pred iztekom letošnjega leta. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo gradnja potekala v dveh fazah. V prvi fazi bo moral izbrani izvajalec zgraditi in opremiti telovadnico ter urediti zunanje površine med telovadnico in glavnim vhodom v šolo. Izvajalec bo prav tako moral pridobiti uporabno dovoljenje za to fazo. V drugi fazi pa bo moral urediti zunanje športne površine in nato še parkirišče na vzhodni strani šole. Tudi za to fazo bo moral izvajalec pridobiti potrebni uporabni dovoljenji.

Po koncu gradnje bosta ob šoli dve parkirišči: glavno parkirišče s 50 parkirnimi prostori bo urejeno ob izteku ulice Na gaju, dodatno travnato parkirišče z 72 parkirnimi prostori pa bo urejeno na vzhodni strani šole. Dodatno parkirišče bo prišlo prav predvsem v času, ko bodo v novi telovadnici potekali dogodki z več obiskovalci. Zmogljivost dvorane je sicer 1500 ljudi. Iz razpisne dokumentacije je razvidno tudi, da bo moral izvajalec v okolici šole in telovadnice na novo zasaditi 69 dreves različnih sort, med katerimi bo največ gabrov in ostrolistnih javorjev.

Sprva je bila predvidena prenova

Ljubljanska občina je omenjeno telovadnico sicer najprej nameravala zgolj prenoviti. A ko so gradbeni delavci predlani začeli dela, se je kmalu izkazalo, da leta 1974 zgrajena telovadnica, ki je bila financirana s samoprispevkom, »ni bila skladna s takratno izvedbeno projektno dokumentacijo, natančneje armaturnimi načrti. Zaradi manjkajoče armature v prečnih, krajših stenah in mestoma slabega stanja betona v vzdolžnih stenah bi bila po natančnih analizah zato potrebna celovita statična sanacija sten, kar pa bi pomenilo neracionalno vlaganje sredstev v staro stavbo,« so pojasnili v občinski službi za razvojne projekte in investicije. Zaradi navedenega so se odločili, da bodo zgradili novo, večjo telovadnico, ki ne bo zadovoljevala le potreb šole, temveč širše lokalne skupnosti. V novi telovadnici bodo tako potekale tudi tekme in prireditve.

Osnovna šola Vižmarje - Brod telovadnice ne more uporabljati že od začetka septembra 2016, ko so se začela dela v telovadnici. Slednja je bila lani poleti med junijem in avgustom v celoti porušena. Zaradi tega so morali na šoli prilagoditi pouk športne vzgoje. Kot so pojasnili na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, pouk športne vzgoje za otroke od 1. do 5. razreda poteka v mali telovadnici in avli šole. Učenci od 6. do 9. razreda pa imajo ure športne vzgoje v športni dvorani Ježica.