Na javno naročilo Mestne občine Ljubljana za gradnjo nove telovadnice Osnovne šole Vižmarje-Brod se je odzvalo devet ponudnikov. Najnižjo ponudbo je oddala družba AS-Primus, ki bi vsa razpisana dela opravila za 8,01 milijona evrov. Najvišja pa je bila ponudba družbe Makro 5 gradnje, ki bi dela opravila za 10,47 milijona evrov. Poleg omenjenih dveh se za ta več milijonov evrov vreden posel potegujejo še Kolektor Koling, Gorenjska gradbena družba, Dema Plus, Trgograd, CGP, Strabag in VG5.

Čeprav je najnižjo ponudbo oddala družba AS-Primus, ni nujno, da ji bo občina posel na koncu tudi oddala. V službi za javna naročila Mestne občine Ljubljana so poudarili, da bodo po preveritvi ponudb opravili še pogajanja, ki bodo dala končne cene in najboljšega ponudnika.

Mestna občina v svojem proračunu celotno vrednost gradnje nove telovadnice sicer ocenjuje na približno 6,8 milijona evrov. Del denarja, 448.000 evrov, bo pridobila od ministrstva za šolstvo, znanost in šport, nekaj več kot 862.000 evrov pa bo prispeval Eko sklad, saj naj bi telovadnica izpolnjevala vse ekološke standarde, ki upravičujejo pridobitev nepovratnih sredstev sklada.

Gradnja telovadnice bo trajala predvidoma osem mesecev, torej bi bila lahko končana pred iztekom letošnjega leta. Potekala bo v dveh fazah. V prvi bodo morali zgraditi in opremiti telovadnico ter urediti zunanje površine med telovadnico in glavnim vhodom v šolo. Izvajalec bo prav tako moral pridobiti uporabno dovoljenje za to fazo. V drugi fazi pa bo uredil zunanje športne površine in nato še parkirišče na vzhodni strani šole. Tudi za to fazo bo moral izvajalec pridobiti potrebni uporabni dovoljenji.

Zmogljivost dvorane je sicer 1500 ljudi, poleg šolarjev jo bodo lahko uporabljala tudi lokalna društva, v njej pa bo mogoče organizirati tudi različne dogodke. Iz razpisne dokumentacije je razvidno tudi, da bo moral izvajalec v okolici šole in telovadnice na novo zasaditi 69 dreves različnih sort, med katerimi bo največ gabrov in ostrolistnih javorjev.