Po napovedih Mestne občine Ljubljana se bo gradnja nove in večje telovadnice k osnovni šoli Vižmarje-Brod začela letošnjega aprila. Kdo bo izvajalec gradnje in koliko natančno bo stala, za zdaj še ni povsem jasno. V občinski službi za razvojne projekte in investicije so pojasnili, da je javno naročilo za oddajo tega posla še v teku.

»Prve ponudbene cene za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del bodo znane 5. marca, po oddaji ponudb, nato sledijo pogajanja,« so povedali na oddelku. Velja spomniti, za ta posel je bilo med gradbinci precej zanimanja, saj se je na razpis prijavilo kar devet družb, in sicer Strabag, Makro 5 gradnje, VG5, Dema Plus, AS-Primus, Gorenjska gradbena družba, Trgograd, Kolektor Koling in CGP. Po oceni iz arhitekturnega natečaja je vrednost gradnje telovadnice ocenjena na nekaj več kot štiri milijone evrov, k temu je treba prišteti še davek na dodano vrednost. Občina bo za gradnjo telovadnice pridobila 862.320 evrov od Eko sklada, 448.000 evrov bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostanek potrebnega denarja pa bo zagotovila občina.

Ker bo gradnja telovadnice potekala v neposredni bližini osnovne šole, v kateri bo potekal pouk, nas je zanimalo, kako bo urejeno gradbišče in kje bo potekal dovoz gradbenih strojev in tovornjakov. Na občinski službi za razvojne projekte in investicije in oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so poudarili, da je objekt telovadnice zasnovan kot »ločena samostojna stavba, ki bo z obstoječim šolskim objektom podzemno povezana«.

Dostop do gradbišča bo po pojasnilih občine potekal po cesti Na gaju, ki je za šolo edina dostopna pot. Učitelji in starši bodo tudi v času gradnje do šole dostopali po omenjeni cesti. Bo pa dostop do šole z ograjo ločen od območja, kjer bo potekala gradnja, ki bo zavarovana z gradbiščno ograjo. »Šolska pot bo na cesti Na gaju natančno opredeljena, prav tako bo poskrbljeno za varnost šolarjev,« so zagotovili na občini, kjer pa niso natančno pojasnili, kako bodo zagotovili, da bodo otroci na poti v šolo in iz šole varni. »Glede na dobre izkušnje z gradnjo tovrstnih objektov v bližini šol menimo, da je dokumentacija ustrezno pripravljena tudi v primeru gradnje telovadnice na Brodu,« so prepričani na občini. Dodali so še, da po zgraditvi telovadnice, ki ne bo služila le potrebam šole, temveč jo bo lahko uporabljala tudi lokalna skupnost, ni predvidena preureditev ali obnova ceste Na gaju. vbr