Kar štiri milijone evrov prihranka naj bi Mestni občini Kranj v 15 letih prinesla odločitev za odvzem koncesije Gorenjski gradbeni družbi za predvideno javno-zasebno partnerstvo za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri kranjski osnovni šoli Staneta Žagarja, je napovedal župan MO Kranj Matjaž Rakovec. Kot je poudaril, je bila pogodba podpisana ob koncu županovanja prejšnjega kranjskega župana Boštjana Trilarja, od podpisa pogodbe dalje pa se pravzaprav ni zgodilo nič. »Pogodba je bila podpisana z odložnim pogojem. Kot vse kaže, gradbenega dovoljenja še nekaj časa ne bo,« je dodal župan.

Računajo na nepovratna sredstva

Podpis pogodbe sega v leto 2018. Gorenjska gradbena družba kot koncesionar naj bi ob omenjeni šoli zgradila novo telovadnico, na podlagi podpisane koncesije pa bi jo upravljala 15 let. »Do gradnje objekta zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja še ni prišlo, doslej še niti gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Glede na to je uprava preverila možnost umestitve telovadnice na drugo lokacijo in ugotovila, da jo je možno umestiti tudi na območje med obstoječo telovadnico in gozdiček,« je po seji povedal župan Rakovec.

»Ocenjujemo, da vplivno območje predvidene nove umestitve telovadnice na območju OŠ Staneta Žagarja ne bi smelo posegati v sosednje objekte oziroma zemljišča. Mestna uprava je preverila tudi možnost črpanja evropskih sredstev za ta namen. Možno je črpati 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, kar ustvari bistveno razliko glede financiranja in s tem vpliva na proračun Mestne občine Kranj,« so zapisali v MO Kranj. Svetniki pa so mestni upravi na zadnji seji še predlagali, naj dodatno preuči obstoj javnega interesa za nadaljevanje izvajanja predmeta koncesije kot koncesionirane dejavnosti v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Lani o partnerstvu kot o edini rešitvi

Za komentar dogajanja smo pozvali tudi vodilne v Gorenjski gradbeni družbi. Kot nam je pojasnil tamkajšnji pravnik Jure Herlec, s potekom zadnje seje kranjskega mestnega sveta in z zavzetimi stališči, izrečenimi na seji, v družbi niso seznanjeni, zato dogajanja ne morejo komentirati. »Ne glede na navedeno pojasnjujemo, da obstoji veljavno sklenjena koncesijska pogodba z odložnim pogojem pridobitve gradbenega dovoljenja,« je še dodal Herlec.

Mestni svetniki v prejšnjem mandatu in v prejšnji sestavi so javno-zasebno partnerstvo za gradnjo prizidka k omenjeni šoli sprejeli soglasno, vendar s pomisleki. Po takratnih načrtih nekdanjega župana Boštjana Trilarja naj bi to občino stalo 7,65 milijona evrov. Če bi se občina investicije lotila z lastnim denarjem, bi bil strošek gradnje in petnajstletnega upravljanja objekta 6,7 milijona evrov, v primeru najetja kredita pa okoli 7,1 milijona evrov. A občina lastnega denarja ni imela, najem kredita pa naj bi bil po takratnih informacijah z občine otežen zaradi drugih kreditov za projekte, ki sta jih sofinancirali država in EU.