Ker doslej sicer manj številčni sindikat Sdres s pogajanji in nekaterimi zahtevami, ki so jih predali upravi, ni dosegel želenega napredka, je ta v organizacijskih enotah proizvodnje in priprave, jamske strojne službe in jamskega transporta ter jamski elektroslužbi za 17. april napovedal dvourno opozorilno stavko. V invalidskem podjetju HTZ bodo stavkali v organizacijski enoti oskrba in urejanje transportnih naprav. Kot predvideva predstavnik sindikata Sdres Asmir Bečarević, se bo stavke udeležilo okoli 600 zaposlenih, toliko se jih je zanjo tudi opredelilo, povsem mogoče pa je, da se bodo stavki pridružili še drugi zaposleni. »Stavkovne zahteve se nanašajo na planiranje proizvodnje, prihodnost zaposlenih in ureditev enakih pravic za vse zaposlene, predvsem kar zadeva efektivni delovni čas ter višino regresa,« poudarja Bečarević. In dodaja, da ostajajo odprte predvsem zahteve, ki se nanašajo na dolgove iz preteklosti. Socialni dialog je po njihovem mnenju priročno sredstvo za zavlačevanje, izkoriščanje in brzdanje nezadovoljnih delavcev, zato ne izključujejo niti iskanje pravice na sodišču.

Za koga so pogajanja uspešna

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je danes skopo odzvalo: »O zahtevah, ki poleg sindikata Sdres zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini PV, se poslovodstvo pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.« Medtem je predsednik drugega veliko številčnejšega Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije Simon Lamut napovedal, da se do stavkovnih zahtev Sdresa ne želijo opredeliti, saj so še vedno v fazi pogajanj z upravo, ki se uspešno zaključujejo. Odprt naj bi bil le še dogovor glede mesečnega nagrajevanja in višine regresa.

Spomnimo, da sta se vodstvi Premogovnika Velenje (PV) in HTZ v začetku februarja sestali z vsemi socialnimi partnerji, obema sindikatoma ter svetom delavcev ter nadaljevali pogajanja o izplačilu nagrade za uspešnost za leto 2017. Po mnenju poslovodstva je bil zahtevani znesek v višini 3,67 evra bruto na izvršeno dnino, ki so ga predlagali predstavniki socialnih partnerjev, previsok, zato so zaposlenim v družbah Skupine PV, ki so poslovale pozitivno, izplačali tri evre bruto na izvršeno dnino, s čimer tudi še niso ogrozili poslovanja. Nagrado so zaposleni dobili izplačano že februarja, skupaj z januarsko plačo.