Do stebrnega udara, ki pomeni hipno sprostitev napetosti v hribini, je prišlo pri izdelavi odvozne proge nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje. Takoj po dogodku je bil obveščen republiški rudarski inšpektor, ki je že obiskal kraj dogodka. Podrobna preiskava vzrokov dogodka še poteka. Ponedeljkov stebrni udar je bil že peti od leta 2010.

Kot so navedli v premogovniku, sta varstvo in zdravje pri delu eden njihovih ključnih strateških ciljev, zato preprečevanju nezgod posvečajo veliko pozornosti. Dolgoročni trendi kažejo, da se število delovnih nesreč v premogovniku vztrajno zmanjšuje. Če so še pred 20 leti imeli več kot 1000 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. V letu 2017 se je tako zgodilo 86 nezgod lažjega značaja, so zapisali.

Vsako nezgodo obžalujejo in kot zagotavljajo, se s številnimi ukrepi trudijo, da bi jih še zmanjšali. Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) upravi Premogovnika Velenje očita tudi slabšanje razmer v jami. Opozorili so, da je načrtovanje proizvodnje v premogovniku preveč ambiciozno in nerealno, saj jim povzroča cel kup težav pri izdelavi jamskih prog in odkopavanju premoga.

Uprava premogovnika pa navedbe SDRES zanika in pojasnjuje, da varnemu delu in preprečevanju nezgod vseskozi posvečajo izjemno veliko pozornosti. Letos bodo tako realizirali tudi za približno 19 milijonov evrov investicij v opremo in jamske objekte.