V povprečju so zaposleni v EU lani zaslužili 23,10 evra bruto na uro, v državah z evrom pa 26,90 evra. Deset let pred tem sta bili ti številki pri 19,50 oz. 21,80 evra.

Od leta 2007 do lani so se plače povišale v vseh državah članicah z izjemo Grčije in Velike Britanije. V obeh državah so se v tem obdobju znižale za sedem odstotkov. Z najvišjo rastjo plač v zadnjih desetih letih pa se lahko pohvali Bolgarija, bila je 122-odstotna. Podatki o povprečnih plačah, ki jih navaja Eurostat, so v bruto zneskih, torej vključno s socialnimi prispevki in davki.