Devetletni sin in šestletna hčerka delita sobo velikosti 3,15 x 5,61 metra. Ker bo zasebnost vedno bolj zaželena, želimo urediti kotiček za vsakega od njiju, nekako »razdeliti« sobico, kar pa se zdi zaradi neugodne postavitve oken in vrat praktično nemogoče. Vrata v sobo bi lahko obrnili (odpiranje na hodnik), kaj drugega pa ne gre spremeniti. Upanje še imam, da se neka rešitev najde kljub majhni kvadraturi. V priponki pošiljam mere sobe in trenutno postavitev. Za pomoč vam bom zelo hvaležna. Mateja

Odgovor:

Preurediti otroško sobo za vaša šolarja z obstoječo opremo v njuni sobi je res kar trd oreh. Po razmišljanju, kako jima bistveno drugače umestiti postelji in vso drugo opremo, pa dosti drugače žal ne bo mogoče.

Da bo oprema razvrščena funkcionalno, z vsemi okni in vrati v sobi, sem vam narisala nekoliko drugačno možnost. Postelji naj bosta umeščeni vsaka v svoj kot – tako kot sta že zdaj. Predlagam pa, da omare nanizate drugo poleg druge ob vratih in s tem ostaja sredinski del sobe nekoliko manj natrpan. Delovni mizici naj imata vsak ob svojem oknu oziroma balkonskih vratih. Menim, da bosta tako imela vsaj malo vsak svojega delovnega kotička.

Vsekakor pa prostora ne bi fizično delila na dva dela. Morda samo obe visoki omari obrnete pravokotno na steno. To presojo pa prepuščam vam! 

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.