Gnezdilnice nadomeščajo naravna dupla, ki so zaradi intenzivne sečnje starih dreves vse redkejša. »Prav tako se iz gozdov in vrtov odstranjujejo vsa bolna in odmrla drevesa, v katerih si detli in žolne kot primarni duplarji dolbejo dupla, ta pa potem naslednja leta zasedejo sekundarni duplarji, kot so sinice, brglez, muharji, škorec in smrdokavra, če naštejem samo najbolj poznane,« je pojasnil Aleksander Pritekelj iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Drugi razlog, je dejal sogovornik, pa je tudi, da z nameščanjem gnezdilnic po vrtovih in parkih, v katerih še ni starega drevja, ustvarimo primerna gnezdišča za sekundarne ptice duplarice.

Ptiči so iskani gostje v naših vrtovih

Ptice so vedno dobrodošle v našem vrtu. Navsezadnje nam poletne mesece lepšajo s prijetnim petjem, posebno sinice, brglez, pogorelček, šmarnica, poljski in domači vrabec ter muharji pa v sadnem drevju pobirajo žuželke in njihove ličinke ter tako skrbijo za ravnovesje žuželk okoli našega doma. Kot je dejal Pritekel, tudi ljubiteljski ornitolog, brez ptic ni možna biološka pridelava sadja, zelenjave in poljščin. »Prav tako je razlog, da živimo z njimi, vzgojni oziroma sociološki. Mnoge ptice poosebljajo pristen stik z naravo. To velja še posebno takrat, kadar jih privabimo v bližino svojih bivališč: pozimi s krmilnicami, spomladi in poleti pa z gnezdilnicami. Tako lahko ptice nemoteno opazujemo pri njihovem vsakdanu.« Ti opazovalni rekviziti prav zaradi tega sodijo na vsak vrt. Na tak način se gnezdeče ptice približajo človeku, ki tako razvija posluh za naravo in njeno ohranjanje. »In slednje je v današnjem času vsesplošne degradacije naravnega okolja zelo pomembno,« je dodal Pritekelj, tudi urednik spletne strani Gnezdilnice.

Gnezdilnica mora biti varna

Lepe in domiselne gnezdilnice so lahko čudovit okras vsake hiše in vrta. Pa vendar ne smemo zanemariti njene funkcionalnosti in varnosti. »V gnezdilnici mora biti dovolj prostora za leglo, prav tako mora biti kvalitetno izdelana,« je povedal sogovornik. Za ptice do velikosti vrabca je minimalna površina notranjega dna 12 krat 12 centimetrov, za škorca 15 krat 15 centimetrov oziroma temu ustrezni notranji premer dupla. Globina gnezdilnice za male vrste sinic ter za ptice velikosti vrabca in velike sinice, merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine, naj bo 14 centimetrov. Podobno velja za škorca, globina gnezdilnice naj bo 17 centimetrov. »Večje globine gnezdilnic so nefunkcionalne, ker morajo ptice znašati prevelika gnezda. V gnezdilnico ne nameščamo nobenih klinčkov in drugih 'pripomočkov' za oprijemanje in plezanje, ker so pticam v napoto,« je pojasnil Pritekelj. Opozoril pa je še na eno pomembno zahtevo: »Gnezdilnico moramo s sprednje strani ali z vrha odpreti, da po končani gnezditvi odstranimo staro gnezdno gradivo.«

Zelo pomembno vlogo pri zasedanju gnezdilnic ima velikost vhodne odprtine, saj je od nje odvisno, katera vrsta ptice bo gnezdilnico lahko naselila. »Velikost vhodne odprtine je zelo pomembna, ker z njo preprečimo plenjenje in spodrivanje manjših vrst. Tako na primer škorec prežene in spodrine veliko sinico, ki gnezdi v škorčnici. Podobno velika sinica spodrine druge manjše vrste sinic, kadar ji to dopušča dovolj velika vhodna odprtina,« je povedal sogovornik in pripomnil, da lahko male vrste sinic le izjemoma in v skrajni sili naselijo gnezdilnice z vhodno odprtino 32 milimetrov in podobno, velika sinica pa le izjemoma zaseda škorčnice z vhodno odprtino 50 milimetrov.

Pri izdelavi gnezdilnice naj vas vodi misel, da naj kar najbolj posnema naravno duplo, na katero so se ptice med evolucijo prilagodile.