Prav tako želi z natečajem skozi izdelano promocijsko gradivo bolj uveljaviti domžalske fotografe. Ker bo natečaj obsegal vse letne čase, bo potekal vsake tri mesece. Avtorji lahko na natečaj pošiljajo le fotografije, ki so bile posnete na območju občine Domžale ali vidno prikazujejo simbole občine Domžale na lokacijah zunaj njenih meja. Posamezni fotograf lahko v posameznem obdobju natečaja pošlje največ tri fotografije, ki ne smejo biti starejše od treh mesecev. Poslane fotografije so lahko opremljene z naslovi ali komentarji, dostaviti pa jih je treba izključno po e-pošti na naslov: fotografija@domzale.si. Zmagovalna fotografija za vsak natečaj posebej bo določena z glasovanjem. Komisija bo vedno izbrala po deset fotografij in jih objavila na facebooku na strani Visit Domžale in strani Domžale. Spletni glasovalci in komisija bodo izbrali vsak svojega kandidata, končnega zmagovalca, drugo- in tretjeuvrščenega pa bo potrdil tudi župan občine Domžale. Zmagovalne fotografije bodo kajpak nagrajene.