Delovno in socialno sodišče je danes zaslišalo preostale priče, pomembne za ugotavljanje, ali sta nekdanja glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Jesenice Zdenka Kramar in nekdanji direktor Igor Horvat bolnišnici povzročila za okoli 1,4 milijona evrov škode. To naj bi zagrešila pri pripravi javnega razpisa za čiščenje, notranji transport in receptorske storitve v bolnišnici ter kasneje pri izvajanju pogodbe, sklenjene z družbo ISS Facility.

Zagovornika toženih sta pred današnjim narokom opozorila na domnevno ponarejene in neverodostojne listine, s katerimi naj bi v postopku razpolagala bolnišnica. Pooblaščenec bolnišnice Vinko Šimc je očitke zavrnil in sodišče mu je odobrilo 15-dnevni rok za pisni odziv, nanj pa se bosta lahko odzvala zagovornika toženih...

Očitajo jima precejšnje oškodovanje zavoda

Sporno dogajanje sega v leto 2010, ko je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega je Splošna bolnišnica Jesenice z družbo ISS kot najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo. A ta naj se ne bi izvajala pravilno, zato je, kot je na prejšnji obravnavi poudaril Šimc, bolnišnici v 44 mesecih izvajanja pogodbe nastalo za skoraj 1,4 milijona evrov škode. Med drugim naj bi ISS zagotavljal premajhno število osebja za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve, zataknilo se je pri nalogah sanitarnega inženirja, do oškodovanja naj bi prišlo tudi zaradi nepravilnosti pri dobavi papirne galanterije in drugega materiala.

Zagovornik Kramarjeve Velimir Cugmas je že na prejšnjih obravnavah opozoril, da gre po njegovem mnenju za konstrukt za potrebe zamenjave vodstva bolnišnice. »Nobene protipravnosti ni mogoče očitati niti bivšemu direktorju niti moji varovanki.« Vse storitve so bile naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki ni v nobenem postopku pred sodiščem. Pogodbena določila v zvezi z dobavo papirne galanterije, ki jo je kupovala bolnišnica, pa so napisana dvoumno, je dodal.

Zapletlo se je tudi pri prisotnosti čistilcev

»Tudi sam nisem bil prepričan, ali naj bi ISS bolnišnici dobavljal papir ali naj bi nabavljenega zgolj razvažal po oddelkih,« je dejal tedanji direktor podjetja ISS Igor Rajkovič, ki je danes nastopil kot priča. Da podjetje ne opravlja vseh pogodbenih obveznosti, je izvedel leta 2013, ko so ga o tem po telefonu obvestili iz bolnišnice.

»Ni bilo jasno, ali mora biti ob vsakem trenutku v bolnišnici 70 ljudi ali pa ta številka označuje mesečno povprečje,« je navedel zagato glede čiščenja, ki so jo rešili z bolj pozornim dokumentiranjem ISS-jevih zaposlenih v bolnišnici. »Nejasnosti so bile tudi glede prisotnosti sanitarnega inženirja, zato smo njegovo prisotnost v bolnišnici zagotovili v večjem obsegu. Popis del receptorjev pa se je skladal z obveznostmi v pogodbi,« je zagotovil.

Nekdanja vodja finančno-računovodske službe v bolnišnici Nataša Mežek je pojasnila, da so po enem letu od podpisa pogodbe v bolnišnico začeli prihajati višji računi za storitve podjetja ISS, vendar je povišanje cene predvidevala pogodba. Kramarjeva je po njenem skrbela zgolj za potrditev, da so bile storitve opravljene, direktor Horvat pa je s podpisom računa sprožil postopek plačila opravljenih storitev.

Kot je znano, je svet Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Horvata s funkcije direktorja razrešil spomladi 2014 zaradi malomarnega opravljanja dolžnosti, podal pa je tudi ovadbo zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev, tudi zaradi spornega poslovanja s podjetjem ISS. Gorenjski kriminalisti so kasneje zaradi zlorabe položaja poleg Horvata in Kramarjeve kazensko ovadili tudi vodjo poslovne enote ISS Jesenice Binko Dedić. Vsi trije so oškodovanje bolnišnice na delovnem in socialnem sodišču zanikali.