Družba Heta Asset Resolution, ki je po stečaju podjetja Avioprojekt garažno hišo ob jeseniški bolnišnici prevzela v posest in upravljanje, zdaj za 2,4 milijona evrov (brez DDV) prodaja prenos stavbne pravice na garažni hiši in pravico do upravljanja in trženja zunanjih parkirišč ob bolnišnici. Podoben oglas, kot je bil včeraj objavljen v našem časopisu in na spletni strani družbe, je bil objavljen že pred enim letom.

O sporu odloča sodišče

Podrobnosti prodaje v družbi Heta Assert Resolution včeraj niso želeli razkriti. Iz oglasa sledi, da je naprodaj stavbna pravica za 330 parkirnih prostorov – 306 notranjih in 24 zunanjih. Na kupca pa se bo prenesla tudi pravica upravljanja in trženja parkirnih prostorov na zahodni (58 parkirnih prostorov) in južni (54 parkirnih prostorov) strani bolnišnične stavbe. Obe pravici veljata do leta 2038.

O zunanjih parkiriščih po besedah direktorja bolnišnice Janeza Poklukarja sodni spor med bolnišnico in podjetjem Avioprojekt še vedno ni končan. Na enem od parkirišč je namreč med gradnjo urgentnega centra delovala mobilna vojaška bolnišnica Role 2 in podjetje je od bolnišnice zahtevalo plačilo najemnine za parkirišče, ki naj bi znašala 4500 evrov na mesec, bolnišnica pa je prejela izvršbo za 22.500 evrov. »Ta mesec smo imeli zadnji narok o tej zadevi, odločitev sodišča, pozitivno, pričakujemo do konca meseca. Želimo si tudi, da bi ministrstvo za zdravje pristopilo k nakupu,« je Poklukar izjavil včeraj. Želje, da bi stavbno pravico za garažno hišo prevzelo kar ministrstvo za zdravje, segajo v lansko leto, ko je svet zavoda sprejel sklep o soglasju k prenosu te pravice na ministrstvo, če bi se to odločilo za odkup. Če pa bi bolnišnica izgubila tožbo o ničnosti pogodbe za zgornje parkirišče, bi izgubila tudi prostore za potencialno širitev, opozarja Poklukar, ki že dlje časa opominja na prostorsko stisko bolnišnice.

Začelo se je pred desetimi leti

Sicer pa posli, povezani z gradnjo garažne hiše, segajo slabo desetletje nazaj. Januarja 2008 je tedanji direktor Splošne bolnišnice Jesenice Igor Horvat mariborskemu podjetju Konstruktor VGR za 30 let podelil stavbno pravico za zemljišča, na katerih bi zrasel objekt s heliportom. Konstruktor so izbrali prek javnega razpisa in je izpolnjeval pogoje. Sočasno pa so stavbno pravico podelili naprej podjetju Avioprojekt, ki ga je z namenom gradnje garažne hiše ustanovil Aleksander Jančar in ki ni izpolnjeval pogojev razpisa. Jančar je podjetje tik pred začetkom gradbenih del leta 2010 prepustil Zvonetu Petku, ta pa je posest nad stavbno pravico izkoristil za pridobitev več kot sedmih milijonov evrov od Hypo Leasinga. Vrednost finančnega lizinga po sistemu »prodaj in najemi« je znašala kar 11,1 milijona evrov, ki bi jih Avioprojekt moral vrniti v 120 mesečnih obrokih po 53.500 evrov (prihodkov od parkirišč pa je bilo kasneje le okoli 20.000 evrov na mesec).

Kljub zamudi je Avioprojekt zgradil garažno hišo in ob obilici težav pozneje tudi heliport, v začetku leta 2013 pa je podjetje končalo v rokah slamnatih podjetij in v stečaju, do Hypo Leasinga pa je ostalo za kar devet milijonov evrov obveznosti. Novo vodstvo Avioprojekta je ugotovilo, da je podjetje dajalo številna posojila podjetjem, ki sta jih tako ali drugače obvladovala Petek in Jančar (JVG, Oberon, Pluton Gradnje, Erida, GT nepremičnine in Maksimilijan). A poslovanje Avioprojekta je poskušalo stabilizirati podjetje Proppet Lidije Bukovnik, ki ga je maja 2014 kupila iz stečajne mase za pet tisoč evrov. Med prvimi aktivnostmi so bili računi za plačilo najemnine za omenjeno parkirišče, ki se zdaj rešuje na sodišču. Podjetje pa je konec leta 2015 glede na podatke na portalu www.stop-neplacniki.si ponovno pristalo v stečaju.