V radovljiški občini si prizadevajo, da bi novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem, ko in če se bodo razmišljanja o njej lotili na pristojnem ministrstvu za zdravje, postavili v Radovljici. Na zadnji seji občinskega sveta so se seznanili s prostorsko-programsko preveritvijo za umestitev gorenjske regijske bolnišnice v njihovo občino. Gre za območje, ki obsega približno 10 hektarov in je v bližini avtocestnega priključka, kar naj bi bil eden od njegovih glavnih adutov.

Prizadevni v Radovljici, vztrajni tudi na Jesenicah

»Območje ima ugodno prometno povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo Radovljice in Lesc. To je optimalna lokacija za gradnjo gorenjske regijske bolnišnice. Tudi v prostorskem redu občine je to območje namenjeno zdravstveni dejavnosti,« na radovljiški občini opozarjajo na pripravljenost za morebitno snovanje projekta. Programsko-prostorska preveritev je bila namreč pripravljena kot strokovna podlaga v postopku izdelave predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Dokument obsega analizo stanja prostora in različice umestitve bolnišnice.

A kot smo že poročali, bi osrednjo gorenjsko bolnišnico radi obdržali na Jesenicah, kjer deluje Splošna bolnišnica Jesenice. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger se zaveda, da se že dalj časa govori o lokaciji zunaj Jesenic, kar pa je glede na dosedanja vlaganja po njegovem mnenju nesmiselno. »Ob obstoječi splošni bolnišnici na Jesenicah je bil zgrajen nov urgentni center, sočasno je bil del bolnišnice obnovljen,« je pojasnil svoje zadržke za gradnjo na drugi lokaciji. Namesto tega bi morali razširiti prostore in dejavnosti v sedanji jeseniški bolnišnici, je prepričan. V ta namen ima občina pripravljena zemljišča v svoji lasti v bližini sedanje bolnišnice.

Radovljiška lokacija v okolici današnje knjigoveznice je po besedah radovljiškega župana Cirila Globočnika vendarle bolj primerna od jeseniške, saj je blizu avtoceste in bliže prestolnici kot Jesenice, hkrati pa ima ugoden dostop tudi iz Zgornjesavske doline. »V Radovljici menimo, da je to edina dobra lokacija na tem območju,« meni Globočnik. Radovljica bi s tem dobila nova delovna mesta, zdravstveno varstvo vseh Gorenjcev pa bi se tako izboljšalo, je prepričan.

Računi brez krčmarja

A vse to so, kot kaže, računi brez krčmarja. Čeprav so v Radovljici napovedali, da bodo preveritev posredovali ministrstvu za zdravje s predlogom, da preverjeno lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže regijskih bolnišnic, gradnje regijske bolnišnice še ni na obzorju. Na ministrstvu namreč na vse tovrstne pobude odgovarjajo: »Seznanjeni smo s predlogom gradnje nove gorenjske bolnišnice. V prihodnjem proračunskem obdobju 2018/2019 nimamo načrtovanih sredstev za izvedbo projekta.«

Potrebe po novi ali večji bolnišnici pa so ogromne, že nekaj časa opozarja direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar. Ob povečanem številu okužb z virusom gripe na začetku letošnjega leta je jeseniška bolnišnica pokala po šivih, podobno se obeta tudi v prihodnje. Prostorska stiska v tej bolnišnici je že stalnica, povečala pa se je predvsem po odprtju novega urgentnega centra. Vanj po pomoč prihajajo bolniki in poškodovanci ne le iz severnega dela Gorenjske, pač pa tudi iz bolj oddaljenih krajev in celo iz prestolnice. V Splošni bolnišnici Jesenice so potrebo po regijski bolnišnici s 700 posteljami na Gorenjskem zapisali tudi v osnutek strategije bolnišnice do leta 2025. Vendar pa se po približno enem letu ministrstvo za zdravje do osnutka strategije bolnišnice še vedno ni opredelilo, so nam povedali v jeseniški bolnišnici.