Območje Murove, najstarejšega dela Jesenic, je komunalno popolnima neustrezno opremljeno. Objekti imajo greznice, ki puščajo, zato sta ves čas v nevarnosti vodovod in pitna voda, opozarja direktor komunalne direkcije občine Jesenice Marko Markelj. »Gre za eno zadnjih območij na Jesenicah, kjer še ni zagotovljeno odvajanje odpadnih voda na centralno čistilno napravo Jesenice.«

Podpisali pogodbo za zahtevna dela

A tega obdobja bo kmalu konec. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in direktor podjetja Teleg-M Milovan Gazibarić sta včeraj na Jesenicah podpisala slab milijon evrov vredno pogodbo za gradnjo komunalne infrastrukture v tem jeseniškem naselju. Zgradili bodo kanalizacijo za fekalno in meteorno vodo, sanirali bodo obstoječe vodovodno omrežje in obnovili oporni zid, saj se naselje razprostira na strmejšem pobočju. Prav zaradi slednjega bodo dela po ocenah vpletenih zahtevnejše narave.

Stroji naj bi na Murovi zabrneli že ta mesec, dela naj bi dokončali do konca letošnjega leta, uporabno dovoljenje pa naj bi kanalizacijsko omrežje na Murovi dobilo prihodnje leto. Prvih 100 metrov kanalizacije so zgradili že pred tremi leti, prvi objekti so po Markljevih besedah nanjo že priključeni.

Po besedah jeseniškega župana Mencingerja je komunalna ureditev Murove s skoraj milijonsko vrednostjo ena največjih komunalnih akcij v občini. V nasprotju s podobnimi projekti je njena posebnost ta, da vsa sredstva zagotavlja občina iz svojega proračuna, saj jim zanjo ni uspelo pridobiti evropskih oziroma državnih sredstev. Kljub vsemu pa je občina projekt prijavila še na razpis za nepovratna sredstva za razvoj regij, katerega rezultati še niso znani.

Velik projekt z vidika koristi za prebivalce

»Gre za izredno pomemben projekt – ne le v finančnem smislu, temveč predvsem v veliki koristi, ki jo prinaša za prebivalce tega območja. Prepričan sem, da se bosta tako izvajalec kot nadzor potrudila, da bodo dela opravljena tako, kot pričakujemo, torej odgovorno in kakovostno, in da bo investicija dokončana v predvidenem roku.« S tem projektom bodo, navajajo na občini, zagotovili ustrezno infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode za približno 80–90 dodatnih stanovanjskih objektov z več kot 200 prebivalci, s tem pa se bodo zmanjšale emisije v vodo in tla, zagotovljena bo višja stopnja zaščite tako površinske kot podtalne vode in izboljšali se bodo življenjski pogoji prebivalcev tega območja.

Med deli pa bodo potrebne popolne zapore posameznih odsekov cest, zaradi česar bo občasno moten oziroma onemogočen dostop z vozili do objektov. Izvajalec bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, če bo mogoče, pa tudi dostop z avtomobili.