Kaj je bil glavni motivator, da se je gazela XLAB – srednje veliko podjetje že - vnovič po nekajletnem premoru prijavil v Zlato nit in letos sodeluje tako četrtič?

V zadnjih štirih letih se je veliko zgodilo, dobili smo pomembne raziskovalne in komercialne projekte, kar je botrovalo temu, da smo veliko pozornosti posvetili predvsem poslu in razvoju. Sredi lanskega leta smo začeli zopet posvečati več pozornosti vzdušju v podjetju in počutju zaposlenih. Na to temo smo izvedli tudi interno anketo, s katero smo želeli dobiti vpogled v trenutno stanje in v prostor za izboljšave in napredek. V okviru tega smo prevetrili vrednote in vizijo XLABa in oblikovali sveže smernice na tem področju. Sodelovanje v Zlati Niti smo tako enoglasno sprejeli. Rezultati vprašalnika Zlate Niti so še dopolnili naše podatke in dobili smo še bolj podrobno sliko o počutju in pričakovanjih zaposlenih.

Kakšne spremembe je sicer XLAB doživel v zadnjih treh letih in kateri projekti vas čakalo letos tudi na področju vodenja in razvoja kadrov?

Pred kratkim se je ravno zaključil štiri leta trajajoč kompleksen raziskovalni projekt, kjer je XLAB odigral vodilno vlogo. Dobili smo ogromno novih znanj in veščin ter referenc. Vzporedno s tem je potekalo in še poteka še veliko drugih raziskovalnih in komercialnih projektov. V zadnjih letih se nam odpirajo novi trgi, dobivamo vedno več novih projektov na področjih IT, ki naše zaposlene zanimajo in jim predstavljajo izziv.

V letošnjem letu nadaljujemo s projektom Kompetenčnega centra Tovarne prihodnosti, skozi katerega razvijamo kompetence naših kadrov. Vključili smo se tudi v izmenjavo znanj med člani Tehnološkega Parka na področju krepitev vodstvenih veščin.

Z vidika karierne rasti zaposlenih, ponujamo vzpodbudno delovno okolje, naklonjeni smo timskemu delu (to je ena od ključnih vrednot našega podjetja), izmenjavi idej in brainstormingom, odprti smo za predloge zaposlenih, ki lahko doprinesejo k uspehu skupnosti. Zaposleni so nenehno v stiku z novimi tehnologijami v okviru raziskovalnih in odprtokodnih projektov, rešujejo nove izzive, omogočamo jim dodatna izobraževanja, imamo svojo knjižnico, vsak zaposleni lahko predlaga nakup novih knjig … 

Naš HR oddelek tesno sodeluje z marketinškim oddelkom, recimo, letos izvajamo kampanjo »X izzivi«, s katero preko zanimivih internih aktivnosti povečujemo dobro počutje zaposlenih in hkrati med zaposlenimi krepimo vrednote naše blagovne znamke.     

Kakšni zaposlitveni izzivi so pred vami letos – kateri kader najbolj potrebujete in ali ga težko dobite oziroma kako ga pridobivate?

Aktivno se udeležujemo HR dogodkov, sploh tistih, ki so specifični za IT področje. Tesno sodelujemo s Fakulteto za računalništvo in informatiko, sponzoriramo študentske IT dogodke, izvajamo delavnice za študente, tako imajo ti priložnost bolj osebno spoznati naše podjetje. Za pridobivanje novega kadra uporabljamo tudi tradicionalne kanale, prosta delovna mesta objavljamo na naši spletni strani in naših družbenih omrežjih. Nove kadre iščemo tudi preko priporočil naših zaposlenih. Iščemo predvsem programerje. Dober kader ni enostavno dobiti, še posebej na področju IT.

Koliko vas je zaposlenih trenutno in vas predvidoma bo zaposlenih letos konec leta? 

Trenutno nas je 118 XLABovcev. Načrtujemo, da bomo v tem letu zaposlili še 10+ novih sodelavcev.

Kako ste uvrstitev XLAB med finalista zlate niti skomunicirali s sodelavci?

Poslali smo obvestilo po elektronski pošti na skupno mailing listo, kjer vedno objavljamo dosežke podjetja. Objavili smo na družbenih omrežjih, ki jih naši zaposleni redno spremljajo.