V protestu, objavljenem na spletni strani www.ljubljana.si, Janković ministra Peršaka poziva, da svoje odločitve premisli tudi zato, »ker takšni rezultati postavljajo na laž njegove trditve, da je v omejevanju števila sofinanciranih programov ključ, da sofinancirani programi dobijo več sredstev«.

V državi omejujete kreativnost

Med ljubljanskimi izvajalci, ki jim je ministrstvo sofinanciranje odreklo, se Janković med drugim osredotoči na Muzej tranzitornih umetnosti - MoTa, ki je del treh velikih evropskih projektov. Ministra sprašuje, kako je mogoče, da vsakršno podporo ministrstva za kulturo izgubi program, ki je sicer dober za odločevalce v EU in dodaja: »Upam, da ste dovolj modri, da boste izkoristili legalno možnost in okrepili postavko za dofinanciranje evropskih projektov za vse tiste nosilce in partnerje tistih projektov, ki jih sofinancira EU in ostale evropske institucije.«

»Iz te ekscesne situacije razumem samo to, da v državi omejujete kreativnost, da vas ne zanima strateški, kontinuirani razvoj že uveljavljenih akterjev na področju kulture, kot tudi tistih, ki še prihajajo,« je še zapisal Janković.

Javni razpisi Mestne občine Ljubljana (Mol) po njegovih besedah ne omejujejo števila podprtih programov, »ker bi bilo nesmiselno izpustiti podporo projektu ali programu, ki je za izvajanje mestnega kulturnega strateškega dokumenta pomemben in dragocen. Če jih vi podprete 27, jih ima podporo v Mol v obdobju štiriletnega programskega razpisa 2016-19 natančno 49«.

Mol za javne kulturne programe letno namenja 2,12 milijona evrov, če pa k temu prišteje še sredstva za projektni razpis in programska upravljanja, ta številka doseže nekaj več kot 3,5 milijona evrov, je zapisal ljubljanski župan.

Zakaj so zavrnjeni programi vrhunskih izvajalcev?

»Razlika med nami je zavedanje, da brez resnega strateškega premisleka o podpori umetniškemu ustvarjanju, o razvoju tako institucionalne kot neinstitucionalne kulturne srenje, kot mesto in država nimamo resne prihodnosti,« je v protestnem pismu zapisal Janković in dodal, da je na Mol proračun oddelka za kulturo v povprečju 27 milijonov evrov, kar znaša dobrih deset odstotkov mestnega proračuna.

To, da so sredstva dodeljena tudi organizacijam izven Ljubljane, po Jankovićevih besedah ne pojasnjuje, zakaj ministrstvo omejuje število podprtih programov in zakaj so zavrnjeni programi vrhunskih izvajalcev. Na, kot zapiše, velikokrat slišane ministrove besede, da je preveč sofinanciranih kulturnih programov v osrednji Sloveniji, natančneje v Ljubljani, pa Janković pravi, da nima slabe vesti.

»Če so sredstva namenja najboljšim, potem naj jih tisti tudi dobijo. Da nekdo lahko od začetkov prehodi pot do najboljšega, potrebuje podporo. Ljubljana to podporo nudi tako v obliki sofinanciranj, sodelovanj kot producentov pri mestnih kulturnih projektih kot tudi v obliki zagotavljanja prostorov,« je še zapisal.