Nagrada je v zadnjih nekaj letih postala zaščitna znamka operativne odličnosti na vedno bolj konkurenčnem proizvodnem trgu. S prejemom te nagrade se podjetja postavijo ob bok drugim prejemnikom te nagrade, kot so Mercedes-Benz, Bosch, Siemens, Ford in drugi.

Po besedah podeljevalca nagrade je podjetje Odelo Slovenija dokazalo, da dosega vse rezultate TPM s kontinuiranim in doslednim izvajanjem metode TPM. Je pa to za Odelo Slovenija druga nagrada te vrste, prvič so jo prejeli že leta 2012. Najpomembnejša prednost organizirane proizvodnje TPM je povečanje proizvodne učinkovitosti. To med drugim za podjetje pomeni proizvodnjo večjih količin dobrih izdelkov, zmanjšanje zastojev, preventivno vzdrževanje, boljše načrtovanje proizvodnje, manj izgub, dobro timsko delo in drugo. Metoda TPM omogoča dolgotrajni razvoj na področju vzdrževalnih sistemov, učinkovitejše sodelovanje s ponudniki storitev, sistematičen pristop pri izvajanju strojnih analiz in boljše pogoje pri drugih projektih vitke proizvodnje. jpš