Glede na to, da se počasi končuje sezona objav ameriških podjetij za tretje četrtletje, si lahko rezultate pogledamo nekoliko podrobneje. Po podatkih Factseta, ki zbira in objavlja objave za ZDA, je poslovna poročila objavilo več kot 80 odstotkov zavezancev za objavo. Izmed njih je 74 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja glede ustvarjenega dobička, 66 odstotkov podjetij pa glede ustvarjenih prihodkov iz prodaje. Velikost preseganja je glede na pretekla obdobja nadpovprečna, tako z vidika števila preseganj kot tudi z vidika velikosti. Agregatno preseganje dobička znaša 4,9 odstotka, prihodkov, ki so zaradi svoje narave bolj predvidljiva kategorija, pa 1,2 odstotka. Število podjetij, ki so presegla pričakovanja, je največje v dejavnosti informacijske tehnologije, saj je kar 90 odstotkov podjetij objavilo boljše rezultate od pričakovanj. Nadpovprečno dobro so se odrezala tudi podjetja iz sektorjev zdravstva in farmacije, financ in materialov.

Najmanj pozitivnih objav je pri telekomunikacijskih podjetjih, kjer je le polovica podjetij presegla napovedi. Podobna slika je pri preseganju prihodkov, največji delež podjetij s presežnim rezultatom prihaja iz dejavnosti informacijske tehnologije in materialov, najmanj pa iz javne oskrbe in telekomunikacij. Agregatna rast dobička na delnico glede na primerljiv kvartal v preteklem letu znaša 5,9 odstotka, pri čemer pa le 6 sektorjev beleži pozitivno rast. Zaradi rasti cen nafte najvišjo rast izkazujejo energetska podjetja, in sicer kar 135 odstotkov. Rast v tem sektorju je hkrati tudi precej višja od napovedi s konca septembra, kar v povprečju velja tudi za druga podjetja. Dvomestno rast izkazujeta tudi sektorja materialov in informacijske tehnologije, najvišji upad pa finančni sektor in javna oskrba. Napovedi za tekoče četrtletje ostajajo visoke in so se v zadnjem mesecu še nekoliko izboljšale. Po napovedih bodo prav vsi sektorji izkazali rast dobička, pri petih izmed njih bo rast dvomestna. Če se bodo te napovedi uresničile, bodo vsi sektorji na letnem nivoju izkazali pozitivno rast ustvarjenega dobička. Največ, več kot 250-odstotno rast energetski sektor, najmanj spektakularno rast pa industrija in sicer le nekaj več kot 2 odstotka.