Učni pripomoček, ki so ga v Medobčinskem muzeju Kamnik pripravili v sodelovanju z občino in osnovno šolo Mengeš, so poimenovali Arheološki spomin občine Mengeš. Tudi pri tej igri morajo učenci iskati pare – tokrat arheološke, ki so izbrani na osnovi arheoloških ostalin ali arheoloških najdb na območju občine.

Izvirna didaktična šolska igra za učenje in utrjevanje znanja o preteklosti Mengša je namenjena predvsem drugi in tretji triadi osnovne šole, a je na drugih šolah ne bodo uporabljali. Za igranje je namreč potrebno določeno predznanje, ki ga učenci mengeške osnovne usvojijo v prvih treh letih šolanja. Zato bodo mengeški učenci novi učni pripomoček začeli uporabljati v 4. razredu pri spoznavanju lokalnega okolja.

Poleg fotografij so na slikah razloženi tudi pojmi o najdbah oziroma predmetih, kot so na primer žrmlje ali ročni mlin, ki je bil lani najden na območju vzhodnega prizidka šole, v prazgodovini pa so ga uporabljali za mletje žit. Tudi vsi drugi predmeti, pojmi in risbe so opremljeni z razlago. Podobno poučna je tudi spremljajoča razstava Arheološki dokazi o davni preteklosti za območje osnovne šole Mengeš.

Arheologija kot trn v peti

Kot je povedala višja kustosinja Medobčinskega muzeja Kamnik Janja Železnikar, se v muzeju trudijo, da bi s podobnimi dejanji, dogodki in različnimi drugimi aktivnostmi spremenili odnos do arheologije, ki je na gradbiščih mnogim trn v peti, saj lahko najdbe naložbo podražijo in podaljšajo čas gradnje.

»Tak odnos do arheologije in najdenih ostalin želimo preseči z različnimi predstavitvami pomena in načina uporabe najdenih predmetov, najpogosteje z izkustvenimi delavnicami, predavanji, promocijskimi in spoznavnimi akcijami, s kovčki učenosti, kjer predstavljamo tudi poklic arheologa, z učnimi oziroma didaktičnimi pripomočki, kot je arheološki spomin,« je Železnikarjeva pojasnila tudi na občinski spletni strani. Dodala je, da so v njihovem muzeju šolske skupine pogosti in zvesti obiskovalci. Ponujajo jim vrsto različnih pedagoških programov, o katerih si več lahko preberete na njihovi spletni strani ali na facebooku.

Šolarji radi obiščejo zlasti delavnico Postani arheolog, na kateri izkopavajo v peskovniku, spoznavajo arheologovo delo, na muzejski način obdelujejo arheološke predmete, jih lepijo, opisujejo… Pri spoznavanju preteklosti se pogosto selijo v različna arheološka obdobja, za kar imajo v muzeju pripravljena tudi ustrezna oblačila. Na izkustven in sproščen način učencem predstavijo tudi takratne običaje, hrano in druge značilnosti obdobja, da bi ti tako lažje začutili neprecenljivo vrednost preteklosti. Zato v prazgodovini tkejo na statve, gradijo hišo s prepletom iz vej, meljejo žito na žrmlje; v antiki se učijo v rimski šoli matematiko, latinščino, pišejo na voščene tablice, izdelujejo bule, mozaike in podobno. av