Ograje Kočevar so družinsko podjetje, ki so ga ustanovili leta 2010. Ideja za ustanovitev podjetja izhaja iz strojegradnje, kjer so prepoznali priložnosti za širitev dejavnosti na zagotavljanje storitev za končne kupce. Danes so strokovnjaki za ograjne sisteme dovršene kakovosti in dizajna. Na leto izdelajo več kot 5000 ograjnih sistemov in montirajo več kot 120 kilometrov ograj.

Podjetje, ki ga vodi Zdenka Pečnik Kočevar, je lani ustvarilo 3,8 milijona evrov prihodkov, od tega v tujini, največ v Avstriji in na Hrvaškem, ustvarijo osmino prihodkov. Vse, vključno s proizvodnim procesom, ki je v večji meri že avtomatiziran, je plod njihovega znanja in razvoja.

Podjetje v Velikovcu

Podjetje je pred časom ustanovilo podjetje v Velikovcu v Avstriji, kjer bo proizvodnja v polnosti zaživela konec tega leta. Celotna naložba znaša 1,6 milijona evrov, projekt pa je delno subvencionirala zvezna dežela Koroška. Svojo pozornost trenutno najbolj usmerjajo v krepitev prisotnosti na tujih trgih, kjer imajo ambiciozne načrte.

»Podjetnost in radovednost nas ženeta naprej,« pravi direktorica. Podjetje se želi razviti v prvega proizvajalca ograjnih sistemov v regiji, ki ponuja celotni servis za stranke, ima sedež v Sloveniji, proizvodno-prodajne obrate pa po Evropi. Podjetje želi v tujini odpirati nova podjetja, ki bodo pokrivala radij približno 200 kilometrov.

»Naše temeljite tržne raziskave kažejo, da je vizija ambiciozna, vendar realno dosegljiva,« poudarja Zdenka Pečnik Kočevar, ki hkrati skrbi, da se v dejavnost podjetja počasi vpenja že druga generacija. In tudi v tem vidi konkurenčno prednost, saj so družinska podjetja prav posebna.

Že letos vrsta novosti

Svojo prednost pred konkurenco vidijo v tem, da zagotavljajo celovito storitev od načrtovanja do izvedbe in montaže. »Ves čas sledimo pričakovanjem kupcev in jih lahko tudi uresničimo. Lasten razvoj tehnoloških zmogljivosti in novih rešitev za stranke temelji na inovativnosti in iznajdljivosti naših zaposlenih. Ustvarjamo rešitve na ključ in po meri, standardne in nestandardne produkte. Razvijamo se torej tako v smeri enostavnosti modularnih rešitev kot tudi v smeri inovativnosti, prilagodljivosti in celovitosti,« našteva direktorica in napoveduje, da bodo že letos trgu ponudili vrsto inovacij in si z njimi zagotovili nove težko posnemljive razlikovalne prednosti. »Poleg tega smo ambiciozni in tega ne skrivamo.«

Njihov vrednostni sistem izhaja iz celovite storitve za kupce, posebej pa izpostavljajo odzivnost na potrebe naročnika, strokovnost tako pri proizvodnji kot v odnosu do kupcev ter razvojno naravnanost. »Naše pomembno spoznanje je, da nikoli ne vemo dovolj. Vodita nas preprosta radovednost in želja po novem znanju in spoznanju. To velja tako za ožje vodstvo kot za vse družinske člane v podjetju. Znanje ves čas dopolnjujemo, saj se zavedamo, da je v okolju še veliko spoznanj, ki smo jih zavezani vključiti v naše izdelke in storitve. Budno spremljamo vsa nova strokovna in poslovna spoznanja ter jih vključujemo v svoje delo. Spoštujemo vse, ki vedo več od nas. Učimo se od boljših ne glede na panogo.«

Podjetje trenutno v razvoj vloži tri odstotke celotnih prihodkov. Uporablja vrsto metod nenehnih izboljšav, med njimi Kaizen, 6 Sigma, vitko proizvodnjo, uporabljajo tudi Demingov krog PDCA (plan, do, check, act – načrtuj, izvedi, preveri, ukrepaj). jpš