Glede na napovedi nemške Deutsche Bank naj bi svetovni bruto domači proizvod (BDP) letos in drugo leto zrasel za 3,7 odstotka. Lani je bila njegova rast 3,1-odstotna. BDP v evrskem območju naj bi letos zrastel za 2,2 odstotka, naslednje leto pa za 2 odstotka, medtem ko naj bi ZDA letos dosegle rast BDP 2,2 odstotka, naslednje leto pa naj bi se rast okrepila na 2,4 odstotka. V območju razvijajočih se trgov naj bi BDP letos zrastel za 4,7 odstotka, leta 2018 pa že za 4,9 odstotka.

Za evro lahko sklenemo, da se bo najverjetneje obdržal pri razmerju 1,20 proti ameriškemu dolarju. Videti je, da na njegovo vrednost vse manj vpliva obrestni diferencial med obema valutama in da trg bolj išče njegovo pošteno vrednost po drugih kazalnikih. Na drugi strani pa prihaja do strukturnih premikov naložb iz različnih naložbenih razredov iz dolarjev v evre.

In na koncu še zanimivost za upokojence. Nemška Deutsche Bank je naredila raziskavo, pri kateri starosti se v povprečju upokojijo moški v različnih državah. Raziskava je bila narejena za obdobje med letoma 2009 in 2014. Tako se moški v Franciji v povprečju upokojijo pri 59 letih, v Italiji pri 61, v Grčiji in Španiji pri 62, v Nemčiji pri 63, v Veliki Britaniji in Kanadi pri 64, v ZDA in Švici pri 66, na Japonskem pri 69 in v Južni Koreji pri 73 letih.