»V podjetju vpeljujemo nov način razvoja kadrov in v Zlati niti smo prepoznali orodje, ki nam ponuja vpogled v trenutno stanje, naše prednosti in tudi področja, na katerih imamo še možnosti za izboljšave in napredek. Med pomembnimi razlogi za sodelovanje v Zlati niti je tudi možnost izmenjave izkušenj in dobrih praks z drugimi podjetji,« je o razlogih za sodelovanje v Zlati niti 2016 povedala Katarina Bremec Slanič, vodja za razvoj kadrov in posredovanje dela v Študentskem servisu.

Podjetje, ki zaposluje 48 sodelavcev, se je lani prvič odločilo za sodelovanje v Zlati niti. Zadovoljni so, saj jim je sodelovanje pripomoglo k še večji prepoznavnosti v javnosti kot dober zaposlovalec, po njihovih izkušnjah pa je sodelovanje v izboru, ki omogoči pridobitev jasne slike o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, primerno za vsa podjetja, ne glede na velikost, dejavnost ali strategijo upravljanja kadrov.

Za sodelovanje v Zlati niti se je že sedmič odločila prevaljska gazela RCM, ki je bila za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji izbrana v Zlati niti 2013. »Merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in podjetjem se nam zdi enako pomembno kot analiza finančnih kazalnikov poslovanja podjetja. Navsezadnje smo storitveno podjetje in se zavedamo pomena človeškega kapitala,« poudarja Sandra Erker Haidar, izvršna direktorica podjetja.

»Pri sodelovanju v Zlati niti vidimo največ koristi ravno v kontinuiranem pristopu merjenja odnosa med zaposlenimi in podjetjem in odločni metodologiji, ki poda jasno sliko o napredku ali nazadovanju na tem področju. Rezultat sodelovanja pri projektu je odličen opomnik vodstvu podjetja, na katerih področjih je treba vlagati dodatne napore,« je zelo jasna izvršna direktorica RCM, ki trenutno zaposluje 44 sodelavcev.

Letno v izobraževanje sodelavcev, med katerimi prevladujejo špediterji, vložijo okoli 900 ur, samo letos so jih že 665. Večina izobraževanj in usposabljanj poteka na temo carinske in davčne zakonodaje, financ in računovodstva, digitalizacije, mentorstva ter uvajanja različnih standardov.

»V podjetju smo v povprečju stari 41,7 leta. Prizadevamo si za osebnostni in profesionalni razvoj slehernega zaposlenega, saj je za uspeh na prvem mestu odgovoren vsak posameznik sam. V podjetju sicer ne opažamo razlik med stopnjo motiviranosti in starostjo zaposlenih. Opažamo celo, da so novo zaposleni (tudi po 41. letu starosti), ki smo jih zaposlili pred kratkim in prihajajo iz konkurenčnih podjetij, izredno motivirani in predani delu na svojem novem delovnem mestu,« je komentirala ugotovitve raziskave Zlata nit, da ocena osebne rasti in razvoja zaposlenih po 41. letu drastično upade in da gredo v neke vrste »zimsko spanje«.

Prve izkušnje z merjenjem kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo si je v Zlati niti 2016 pridobivalo tudi podjetje OMV. »Naša želja je z zaposlenimi graditi dolgoročne in pozitivne odnose, vzpostavljati in razvijati medsebojno zaupanje, čustveno pripadnost in nadgrajevati kakovostno delovno okolje, saj vse našteto razumemo kot osnovo za uspešnost podjetja. S sodelovanjem v Zlati niti je naša analiza odnosa z zaposlenimi kakovostnejša, obenem pa je lažje sprejeti odločitve o naslednjih korakih,« je prepričana Mateja Breznik, vodja kadrovske službe v OMV, ki trenutno zaposluje 74 sodelavcev. jpš