Javno komunalno podjetje Prodnik je v sodelovanju z občinama Domžale in Mengeš v zadnjih letih postavilo že 23 pitnikov, ki ponujajo občanom, obiskovalcem in hišnim ljubljenčkom med opravki, sprehodi in rekreacijo na prostem prepotrebno osvežitev tudi v letošnjih izjemno vročih poletnih dneh. Pitnike so postavili na območja, ki jih dnevno obišče največ obiskovalcev in kjer je možnost osvežitve s svežo in čisto vodo najbolj dobrodošla.

Zvečine so tako pitnike postavili ob športnorekreacijskih objektih in poteh, zlasti ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice, nekaterih parkih in ob vznožju Šumberka, pa tudi v bližini osnovnih šol in najbolj obiskanih točk v mestnem središču. V občini Mengeš so občanom in obiskovalcem na voljo trije pitniki, in sicer v športnem parku pri teniških igriščih, pri zajetju Pristava na Ropretovi cesti in na Mengeškem polju pri kapelici. V občini Domžale so jih postavili kar 20, največ ob rekreacijski osi.

Pitniki so priključeni na javni vodovod

»V vseh pitnikih je voda čista in zdrava,« zagotavljajo v JKP Prodnik in pojasnijo, da so vsi priključeni na javni vodovod in iz njih priteče popolnoma enako kakovostna in varna voda kot iz pip v domačih gospodinjstvih. Vsi so postavljeni v bližini vodovodnega sistema, tako da se voda v ceveh ne zadržuje predolgo in se v običajnih razmerah tudi ne segreva. V obdobju dalj časa trajajočih visokih temperatur pa v Prodniku občanom, ki se ob njih osvežijo, kljub temu svetujejo, da pred pitjem za vsak slučaj iztočijo nekaj vode iz pitnika, toliko da iz pipe spet priteče sveža voda.

Ker pa so pitniki žal včasih tudi tarča brezvestnih objestnežev in so poleg tega izpostavljeni različnim vremenskim razmeram, se lahko kljub rednemu vzdrževanju in čiščenju zgodi, da občan naleti na poškodovan ali umazan pitnik. V takšnem primeru v Prodniku občane pozivajo, da jih o tem obvestijo, da bodo lahko čim hitreje poskrbeli za čistočo in tehnično brezhibnost.

Zadostne zaloge vode

Kljub stopnjevanim poletnim temperaturam v Prodniku občanom zagotavljajo, da se jim zaradi stabilnih vodnih virov in zadostnih zalog vode, ki so posledica rednega vlaganja v obnovo obstoječih in gradnjo novih črpališč, vrtin in vodnjakov, tudi v gospodinjstvih, kljub daljšim obdobjem brez padavin za zdaj ni treba bati ukrepov za omejevanje porabe. Tako je tudi v teh vročih dneh na njihovem območju dovoljeno zalivanje vrtov, kar je zaradi povečevanja porabe vode pravzaprav celo dobrodošlo. Poletna zmanjšana poraba vode namreč povzroča njeno počasnejše potovanje in posledično večje segrevanje vode v ceveh, zaradi česar jo morajo v obdobju visokih temperatur občasno preventivno dezinficirati. av