Partnerji projekta so vse lokalne akcijske skupine na območju Kamniško-Savinjskih Alp, to so Zgornja Savinjska in Šaleška dolina, Srce Slovenije in Gorenjska košarica. Projekt, ki se bo začel s 1. septembrom in končal konec naslednjega leta, se bo ukvarjal z varovanjem voda tega območja in skrbjo za vodo kot naravno dobrino. Bogastvo vodnih virov je tudi potencial za razvoj turizma, so prepričani v združenju, kjer bodo vodnim zgodbam odmerili 83.073, 72 evra. Od tega bo 67.656,60 evra prispevala Evropska unija. Projekt vključuje vode v najširšem pomenu besede, vodno pot, ki bo s slapovi, soteskami, jamami, mlini… povezala vodo z naravno in kulturno dediščino, ki je rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. »Pitje vode neposredno iz izvirov, strug potokov je globalno gledano velika redkost. Želimo ozavestiti prebivalce območja, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij,« izpostavljajo v združenju in dodajajo, da bodo obiskovalcem območja obširno predstavili bogastvo naših voda. »Razvili bomo nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezovala vodne vire okoli Kamniško-Savinjskih Alp,« še enkrat poudarijo.