Stari grad je v Celju ena najbolj privlačnih turističnih točk tudi v poletnih dneh. Že v prvi polovici leta so na njem našteli dobrih 27.000 obiskovalcev, dobra polovica je bila tujcev. V teh dneh pa na Starem gradu potekajo vzdrževalna dela. »Podjetje Remont bo predvidoma do konca poletja saniralo kamnito fasado južne stene Palacija. Vsa dela se izvajajo pod nadzorom in v skladu z navodili celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,« pravijo na celjski mestni občini.

Občina pa na tem območju intenzivno pripravlja tudi projekt za vzpostavitev brezplačnega brezžičnega omrežja. »Vzpostaviti želimo sodobno omrežje, ki bo turistom, organizatorjem prireditev in drugim obiskovalcem omogočilo dostop do aktualnih spletnih storitev. S projektom pa se bomo potegovali tudi za evropska sredstva mehanizma WIFI4EU, s katerega pomočjo namerava evropska komisija financirati gradnjo brezplačnih brezžičnih omrežij na javnih površinah,« še napovedujejo na občini.

Temeljita obnova pred sedmimi leti

S pomočjo evropskega denarja so v Celju pred sedmimi leti uspešno končali tudi prenovo v okviru projekta Celjski včeraj in jutri: Stari grad, ko so v treh sklopih v treh letih obnovili Friderikov stolp. Vrednost celotnega projekta je bila ocenjena na 1,7 milijona evrov, celjska občina pa je prek službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj prejela 900.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev. Stari grad Celje pa je z obnovo Friderikovega stolpa postal še bolj atraktivna turistična točka, ki ponuja tudi vse potrebne pogoje za izvajanje turističnih in kulturnih dejavnosti. Letos so tako na starem gradu izvedli že nekaj ponovitev muzikala Veronika Deseniška. Še ena ponovitev je napovedana za 11. avgust.