Novi nadzorniki Luke Koper so se danes sestali na ustanovni seji. Za predsednika nadzornega sveta je bil po pričakovanjih imenovan Rado Antolovič, edini član prejšnje sestave nadzornega sveta, predstavnik kapitala, ki ga Slovenski državni holding (SDH) junija ni zamenjal.

SDH je nadzornike menjal s pojasnilom, da niso storili dovolj za rešitev težav z izvajalci pristaniških storitev (IPS), in upravi očital, da vstopa v poslovna razmerja s spornimi IPS, zato je ves čas v zraku pričakovanje, da bo novi nadzorni svet v kratkem zamenjal tudi upravo Luke Koper z Dragomirjem Matićem na čelu. »Ta zadeva se bo reševala sproti, če bomo ugotovili, da uprava ne deluje dobro in v skladu s pričakovanji, kar bomo sproti tudi preverjali,« je danes po konstitutivni seji za Dnevnik povedal Antolovič.

Luka Koper sicer dosega rekordne rezultate, tako glede pretovora kot glede prihodkov in dobička. V prvem polletju letos je pretovorila za skoraj 12 milijonov ton blaga, prihodki od prodaje pa so narasli na 105,4 milijona evrov. Kljub temu pa je predsednica uprave SDH Lidia Glavina na podlagi analize primerljivih družb prepričana, »da je mogoče določene procese še izboljšati in pri tem cilj SDH za nenehno izboljševanje poslovanja družb ne odstopa od standardov upravljanja«.

Prvi mož Luke Matić je ob tem opozoril, da pri najemanju delavcev prek IPS ne gre za prakso, ki bi si jo izmislila Luka Koper, in da tudi številne državne ustanove za izvajanje določenih storitev nimajo lastnih zaposlenih, temveč najemajo zunanje delavce. »Kakšen poslovni model glede izvajanja pristaniških storitev bo sprejet v prihodnosti, je v pristojnosti organov družbe Luka Koper in je njihova odgovornost,« poudarjajo v SDH. Tudi Antolovič je danes zatrdil, da bodo novi nadzorniki preverili, »kaj se dogaja in kaj je treba narediti, da se stvari na tem področju uredijo«. Naslednjič se bodo nadzorniki sestali že 28. julija, ko bodo omenjene teme najbrž na dnevnem redu.