Občina Radeče je kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma (ZD) Radeče že aprila letos, zaradi ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitega ravnanja direktorice Ingrid Kus Sotošek, zahtevala sklic izredne seje sveta javnega zavoda. A te zaradi nesklepčnosti ni bilo. Še isti mesec se je svet zavoda sestal na redni seji in na njej obravnaval tudi ugotovljene kršitve, ki jih občina kot ustanoviteljica očita direktorici Kus-Sotoškovi. Te so bila zapisane v sedmih točkah, člani sveta zavoda pa so z vsemi glasovi za podprli sklep, da se začne postopek za razrešitev direktorice.

Medtem so se na izredni seji sestali tudi radeški svetniki, ki jih je župan prav tako seznanil s težavami v ZD Radeče in očitki, ki letijo na direktorico, in od občine kot ustanoviteljice zahtevajo ukrepanje. Ne nazadnje pa je nepravilnosti in kršitve pri poslovanju ugotovil tudi nadzorni odbor. Svetu zavoda so tako naložili, da ponovno sprejme sklep o razrešitvi direktorice, a se to ni zgodilo. In to kljub temu, da so bile vse direktorici očitane kršitve glede nezakonitega poslovanja ZD dokazane z ustreznimi listinami. »Žal pa nekateri člani sveta ugotovljenih kršitev direktorice niso prepoznali kot zadosten razlog za njeno razrešitev,« njihovo odločitev povzema župan Tomaž Režun, ki ne skriva razočaranja.

Postopke bodo skrajšali in posegli v članstvo

A kljub dejstvu, da direktorica s poslovodskega položaja ni bila razrešena, na občini vztrajajo, da so ugotovljene nepravilnosti in kršitve pri poslovanju utemeljene tako v dejanskem kot tudi pravnem pogledu, zato bodo kot ustanovitelji skladno s svojimi pristojnostmi nadaljevali postopke, da se preprečijo nadaljnje kršitve in oškodovanje javnih sredstev.

Med drugim se bo ustanovitelj že v prihodnjih dneh lotil spremembe ustanovitvenega akta ZD Radeče, o čemer so bili svetniki seznanjeni tudi na zadnji redni seji občinskega sveta. To pa po besedah župana pomeni, da bodo nekatere dolgotrajne postopke skrajšali, s številom svojih članov v svetu pa želijo dobiti tudi večji vpliv, kot ga imajo trenutno, ko so med sedmimi člani sveta trije predstavniki občine. Župan pa pričakuje, da bodo spremembe akta o ustanovitvi sprejete že prihodnji teden.