V začetku maja je okrog trideset gospodinjstev v občini Brežice prejelo dopis tamkajšnje Komunale o neustreznosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov. Izvajalec gospodarske javne službe je namreč uporabnike opozoril, da so njihove kovinske posode za mešane odpadke že tako dotrajane, da imajo delavci Komunale pri praznjenju z njimi velike težave. Zato so občane pozvali, naj smetnjake do začetka junija zamenjajo, sicer jih ne bodo več praznili.

Gre za minimalni odstotek glede na skupno število zabojnikov v občini, ki jih je več kot 10.000, pravi Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb v brežiški Komunali. Še nekaj obvestil bodo poslali v teh dneh, a po Ferlanovih besedah je takih smetnjakov vsega skupaj manj kot sto. »Ti so res močno poškodovani. Pri nekaterih je dno pregnito in smeti padajo na tla, nekateri so brez koles in jih je treba prenašati do tovornjaka, spet drugi imajo zaradi dotrajanosti materiala tako zvit rob, da se jih ne da več dobro pričvrstiti na nosilce na tovornjaku.«

Tako se je po besedah Jadranke Novoselc, vodje kakovosti, kontrole in razvoja pri brežiški Komunali, že zgodilo, da je 1100-litrski kovinski zabojnik zaradi zvitega roba pri praznjenju zdrsnil z nosilcev na smetarskem tovornjaku in z višine dveh metrov in pol padel na tla ter tako ogrozil njihove delavce.

Pri plastičnih zabojnikih je poškodb manj

»To ni kakšna modna muha. Standardi so jasni, zabojniki predpisani. Želimo le urediti zadeve tudi na tem področju. Seveda je na terenu še veliko takih, ki ne ustrezajo standardom, pa so še vedno uporabni in jih seveda praznimo,« dodaja Ferlan. Od 30 naslovnikov jih je osem že kupilo nove smetnjake, trije se dogovarjajo, devetnajst pa se jih na poziv še ni odzvalo.

Kot je v odgovoru na svetniško vprašanje pojasnila Novoselčeva, pri kovinskih smetnjakih v veliki večini primerov ne gre za neustrezno ravnanje, temveč za »utrujenost« materiala, kar pripelje do dotrajanosti. »Pri plastičnih zabojnikih je poškodb zaradi ravnanja naših delavcev, kot je počena plastika, malo. Po navadi gre predvsem v zimskem času za pretežke zabojnike, glede na izkušnje zlasti zaradi odloženega pepela, ki zmrzne. V primerih, ko stranka prijavi poškodbo zabojnika, zadevo raziščemo in če ugotovimo, da je posoda poškodovana po naši krivdi, zamenjamo zabojnik na naše stroške.«

Na območju, ki ga pokriva brežiška Komunala, so v lanskem letu zbrali 2836 ton mešanih komunalnih odpadkov, to pomeni 35 odstotkov vseh odpadkov, 65 odstotkov pa jih gospodinjstva ločijo pri izvoru. Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v krškem podjetju Kostak so jih na regijskem odlagališču Cerod v Leskovcu pri Novem mestu odložili 428 ton.