V Postojni so včeraj uradno v vodovodni sistem vključili prenovljeno vodarno in vodno zajetje Korotan ter napovedali skorajšnji zaključek obsežne prenove vodovodnega sistema v občinah Pivka in Postojna. »Z ureditvijo vodarne, ki dvajset let ni bila v uporabi, pridobivamo rezervni vodni vir, ki nam bo v primeru težav drugje zagotavljal petino vode,« pojasnjuje direktor javnega podjetja Kovod Postojna David Penko.

V okviru prenove vodovodnega sistema bodo v dveh letih med drugim na novo zgradili oziroma izboljšali 62 kilometrov cevovodov, šest vodohranov, štiri črpališča, dve zajetji vode in dve vodarni. Na Pivškem je večina del končanih, v Postojni pa naj bi z deli zaključili do letošnjega novembra.

Penko pojasnjuje, da bodo z naložbo poskrbeli za okrog 22.000 obstoječih uporabnikov vodovoda, na novo pa bodo po zaključku del nanj priključili dodatnih 54 prebivalcev. Celotna naložba, ki se bo predvidoma končala do konca leta, bo stala 36 milijonov evrov. Skoraj tri četrtine bo zanj prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada, preostali znesek si bodo razdelili država in obe občini. no