Že nekaj časa v Sloveniji poteka diskusija o tem, kateri odpadki so primerni za termično obdelavo. Tako sta določeni tudi termična obdelava odpadkov in vrednost, kdaj odpadek spada med primerne za termično obdelavo.

Še v času priprav projekta Snage na Barju je bilo investitorju predlagano vplinjanje komunalnih odpadkov z vročo plazmo. Investitor je bil povabljen tudi na ogled prvih tovrstnih naprav v Anglijo. Angleži so pač ugotovili, da je to način obdelave komunalnih odpadkov brez škodljivih emisij za okolje. In Angleži gradijo še naprej takšne naprave. Seveda je takrat Snaga zavrnila to ponudbo, saj zanjo ne bi porabili vsega denarja, ki se jim je obetal iz evropskih nepovratnih sredstev. In se je tudi v Sloveniji našla skupina »pametnih glav«, ki so po nekaj letih razvile tehnologijo z vplinjanjem s hladno plazmo. Tako se komunalni odpadki spremenijo v plin, ki se potem uporabi v kogeneracijskih sistemih.

Če bi bil resničen stavek avtorice, da k sežigu komunalnih odpadkov vodi samo želja po ustvarjanju kapitalskega profita in nič drugega, bi začela razmišljati o tem, da vsak proizvedeni kilovat toplotne in električne energije pomeni za Slovenijo zmanjšanje uvoza fosilnih energentov. In sedaj po njeni zaslugi in seveda zaslugi Zero wasta to podarjamo Avstrijcem skozi dunajsko sežigalnico.

Božo Dukić

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)