O pomenu združevanja moči v turizmu čivkajo že vrabci, a je kljub temu prvi poskus ustanovitve skupnega zavoda za turizem, v katerega bi združili šest občin na Goriškem, klavrno propadel. V Kanalu in v Šempetru svetniki skupnega delovanja niso prepoznali kot prednost.

Novogoriški župan Matej Arčon je zato k sodelovanju povabil Brice in Ajdovce. Nad načrtom za povezavo so župani navdušeni, podpreti ga morajo še vsi trije občinski sveti. Priložnost bodo še enkrat dali tudi preostalim petim občinam na Goriškem in v Vipavski dolini. »Poslali jim bomo dopis in jim do konca prihodnjega tedna dali čas, da se odločijo, ali se nam pridružijo,« pojasnjuje Arčon, ki v drugem koraku vidi tudi možnost turističnega povezovanja z občinami čez mejo v Italiji.

»Turizma ne moremo razvijati znotraj občinskih meja,« briški župan Franc Mužič opiše, zakaj se je odločil pridružiti zavodu. Ajdovski župan Tadej Beočanin pa nujnost povezovanja razloži na primeru. Zgolj v Vipavski dolini imajo osem organizacij (od občin, javnih agencij, turističnoinformacijskih centrov), ki se ukvarjajo tudi s turizmom. »Ko smo želeli izdati turistični zemljevid Vipavske doline, smo se najprej tri mesece dogovarjali glede financiranja, nato je bilo toliko časa potrebnega še za usklajevanje izvedbe. To je absolutno predolgo. Marsikatero stvar smo zato financirali na občini sami, da je šlo hitreje,« izkušnjo opiše Beočanin. Od povezovanja župani pričakujejo združitev turizma pod eno streho, skupno predstavljanje na sejmih in zato cenejšo promocijo ter večji učinek, skupnega vodjo turizma in boljše trženje turistične ponudbe v vseh treh občinah. Ter končno seveda večji turistični obisk.

Tri občine skupaj ponujajo okrog 3000 turističnih prenočišč, leta 2015 so skupaj naštele 203.000 prenočitev, lani pa se so številke še krepko povečale. V posameznih občinah so se turisti povprečno ustavili za dva dni, s povezovanjem pa bi jih lahko zadržati dlje, so prepričani. Zavod bo imel sedež v Novi Gorici, o njegovem imenu bodo še razpravljali, dosedanje znamke Brd, Vipavske doline in Nove Gorice, s katerimi so kraji že zdaj nagovarjali svoje goste, pa želijo obdržati.

Zavod naj bi počasi združil vse turističnoinformacijske centre. Po ocenah, ki so jih naredili pred časom, naj bi bili zagonski stroški zavoda 28.000 evrov, njegovo delovanje pa bi v prvem letu stalo 85.000 evrov. Gre za vsote, ko jih po mnenju župana Brd lahko upravičijo in povrnejo že zgolj z nekaj dobrimi skupnimi promocijskimi akcijami.