Direktor podjetja Aleksander Mervar se je za ta korak odločil zaradi zelo uspešne in strme rasti raziskovalno-inovacijske dejavnosti v družbi.

Strateške inovacije namreč, tako v Elesu, radikalno posegajo v delovanje prenosnega omrežja ob povečani proizvodnji iz obnovljivih virov, krepijo povezovanje distribucijskih in prenosnih omrežij več držav, poudarjajo vlogo odjemalcev pri delovanju elektroenergetskega sistema, povečujejo razvoj rešitev IKT v elektroenergetiki, razvijajo nove storitve in usmerjajo delovanje družbe na področja, ki bodo čez tri do deset let ključna za uspešnost njenega delovanja.

Direktor področja za strateške inovacije je postal Uroš Salobir. »Družba Eles je glede uvajanja pametnih omrežij in pridobivanja evropskih sredstev uvrščena v sam vrh evropskih sistemskih operaterjev,« so medtem še poudarili v Elesu.