»Kar nekaj časa je že od dokončanja prečne povezave med Cesto železarjev in novo tržnico na Jesenicah,« nas je opozoril bralec z Jesenic Matjaž Kunšič. Jeseničani ploščadi za invalide po njegovih besedah niso prav pogosto videli delovati, večina se premikanja ploščadi spominja le z lanskega odprtja mostu. Ker nova pridobitev kljub vsemu ne omogoča enakih možnosti za uporabo mostu, občani terjajo spremembe.

Na odprtju o pomembni pridobitvi

Tako imenovani Črni most so na Jesenicah slavnostno odprli ob lanskem občinskem prazniku. Gre za pomembno prečno povezavo, ki Hrenovico povezuje z osrednjim delom mesta in s Staro Savo. Most marsikateremu Jeseničanu ali obiskovalcu pomeni precej krajšo pešpot do nakupovalnega središča in pokrite tržnice, do novega naselja in do kulturnozgodovinskih znamenitosti na območju Stare Save, kjer denimo deluje tudi jeseniška glasbena šola in prireditvena dvorana Kolpern. S pridom se vsak dan čezenj sprehodijo tudi šolarji, ki se iz šol na severnem delu mesta vračajo v Sončno naselje, na Staro Savo ali Podmežakljo. Marsikdo pa pot čez 62 metrov dolgi Črni most čez bohinjsko progo uporablja tudi za vsakdanji sprehod, odmaknjen od prometnih cest.

Na lanskem odprtju mostu je vse delovalo brezhibno. Trak sta slovesno prerezala župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger in direktor Anepremičnin Gregor Žvipelj. Družba Anepremičnine je namreč v skladu z urbanistično pogodbo v zameno za plačilo komunalnega prispevka zgradila spremljajočo infrastrukturo v Hrenovici, kamor sodi tudi most, dokončala je tudi stanovanjsko sosesko Gorenjski sonček. Kot so na občini pojasnili takrat, je most zgradilo jeseniško podjetje KOV. Pomembna pridobitev naj bi bil tudi zaradi dvigala na eni in dvižne ploščadi na drugi strani, saj bi ga tako lahko uporabljali tudi gibalno ovirani in mamice z vozički.

Ploščad je zaščitena pred vandali

»Dvigalo deluje brezhibno. Tudi dvižna ploščad za invalide na Črnem mostu deluje, vendar smo glede na sedanje stanje našli ustreznejšo tehnično rešitev, kot je obstoječa, ki bo omogočala funkcionalnejšo uporabo,« nam je pojasnila direktorica občinske uprave na občini Jesenice Valentina Gorišek.

Ugibanj Jeseničanov, ali gre morda za napake pri načrtovanju ali izdelavi ploščadi, Goriškova ni potrdila, pač pa je pojasnila. »Ploščad deluje. Za njeno uporabo bi bilo potrebno uporabiti daljince za manipuliranje z njo, do česar bi bili upravičeni invalidi, ker gre za invalidsko ploščad. Je pa tudi ravnanje s komandno tablo dokaj zapleteno.« Zakaj je torej ploščad prekrita s platnom, ki je nanjo pritrjen z lepilnim trakom? Goriškova pravi, da se na občini bojijo vandalizma. »Imeli smo že primere, ko so se neznani storilci znesli nad obema dvigaloma, tako na bližnjem Rdečem kot na Črnem mostu. Takrat smo bili prisiljeni vzpostaviti tudi videonadzor območja. Prav zato imamo zdaj ploščad v mirovanju in zaščiteno.«

Ploščad bo zamenjala klančina

Ker pokrita in zaščitena dvižna ploščad ne koristi nikomur, še najmanj pa invalidom, ki jim je namenjena, so se na občini odločili, da bodo težave rešili drugače. »V proračunu za leto 2017 smo zagotovili sredstva za izdelavo klančine, ki bo omogočila nemoten prehod vsem uporabnikom. Projekt klančine je v izdelavi, ko bo dokončno izdelan in potrjen, kar pričakujemo v kratkem, bo klančina za neoviran dostop na Črni most tudi naročena in izdelana,« pojasnjuje direktorica občinske uprave. Za njeno izdelavo so na občini rezervirali 11.000 evrov.

Ker je naš bralec do takšne rešitve skeptičen, saj klančine zaradi strmih naklonov ali preozke površine pogosto niso uporabne, so na občini zagotovili še, da so pozorni tudi na te vidike, saj si prizadevajo za čim širšo uporabnost še ene nove pridobitve.