Kačičnika najbolj moti, da so odjemalce, ki so želeli izvedeti, ali je to sploh dovoljeno, poskušali odpraviti kar z obvestilom na spletni strani, češ da so ravnali v skladu s priporočilom Agencije za energijo. Dodal je, da bili lahko v Elektru Celje za kanček bolj prijazni, zanima pa ga tudi, kolikšna je razlika med eno in drugo ceno in kako so ravnali drugi distributerji.

Niso imeli časa, da bi se pripravili na novi praznik

»Ker smo dobili nov praznik šele 24. decembra 2016, se nanj nismo mogli pravočasno pripraviti,« so pojasnili na Agenciji za energijo in dodali, da ima v Sloveniji dvotarifno merjenje porabe električne energije približno 570.000 gospodinjskih odjemalcev. Od teh približno 360.000 odjemalcem števce oziroma porabo odčitavajo daljinsko, približno 210.000 preostalih gospodinjskih odjemalcev pa še ima števce, na katerih daljinski preklop med tarifnimi časi ni možen oziroma je treba posege na njihovih merilnih napravah opraviti ročno. Ker v tako kratkem času to ni bilo mogoče, so distribucijskim operaterjem priporočili, da izvedejo preklope tam, kjer je to mogoče.

Podatka, koliko odjemalcem na nizki napetosti so izmerili električno tarifo po praznični tarifi, na agenciji še nimajo. So pa izračunali, da naj bi bilo povprečno gospodinjstvo, ki so mu 2. januarja tarifne postavke za omrežnino izmerili po višji tarifi, prikrajšano za 5,4 centa oziroma z DDV 6,5 centa, je še povedala Milojka Podgornik.

Ker so distributerji povezani v Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije, so vsi distributerji, ki smo jih povprašali, kako so obračunavali 2. januar, odgovorili precej podobno. Odjemalce naj bi o načinu obračuna obvestili prek spletne strani, v skladu z navodili agencije pa so jim na enak način tudi izmerili in obračunali električno energijo. Dodali so, da odločitev o načinu merjenja električne energije in obračunu omrežnine za 2. januar ne temelji le na priporočilu Agencije za energijo, temveč tudi na določbah akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Na vprašanje o morebitnem vračilu niso odgovorili

V Elektru Celje so bili z odgovori pravzaprav še najkrajši in tudi očitka o »neprijaznosti« niso komentirali. Povedali so, da so merilne naprave prilagodili pri 64.612 od skupno skoraj 171.000 končnih odjemalcev. V Elektru Primorska bodo po nižji dnevni tarifni postavki obračunali nižjo omrežnino 40.397 od skupno 133.000 končnih odjemalcev, v Elektru Gorenjska so spremembo izvedli pri približno 26.000 od 89.000 merilnih mest, na območju Elektra Ljubljana pa so po nižji postavki izmerili električno energijo približno 242.000 od skupno 255.000 merilnih mest končnih odjemalcev, ki imajo dvotarifni način obračuna omrežnine.

Na vprašanje, ali bodo nekaj centov razlike v ceni odjemalcem, ki so jim zaračunali nepraznično omrežnino, vrnili, sogovorniki niso odgovorili. Na Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije pa so pojasnili, da je po omrežninskem aktu treba omrežnino obračunati na podlagi izmerjene in ne ocenjene porabe električne energije.