»Točnega datuma, kdaj bodo kmetje poplačani, žal danes še ne moremo napovedati,« pravijo na Kmetijski zadrugi Vipava. »Se pa člani upravnega odbora trudimo, da bi kmetom vsaj pretežni del dolga za lansko grozdje poplačali s prodajo nepremičnega premoženja zadruge,« nadaljujejo. Kot še pravijo, pa se je oziroma se bo terjatev za grozdje še leto starejšega letnika prijavila v stečajno maso Agroinda. Kljub težavam sami še verjamejo v zadrugo in menijo, da so opravili pomembno delo že s tem, da so omogočili prodajo treh s hipotekami obremenjenih zadružnih nepremičnin v Novi Gorici, Ljubljani in Šempetru pri Gorici. S kupnino prvih dveh naj bi poplačali obveznosti do bank (hipoteke) in dolg do Fursa, s prodajo tretje v Šempetru pa naj bi poplačali kmete, so povedali. Dodali so, da zadružnega premoženja nikakor ne želijo razprodati, a se hkrati zavedajo, da čas ni njihov zaveznik, saj kmetje denar potrebujejo takoj. Zato poizkušajo tudi s pridobitvijo premostitvenega bančnega kredita. Za zdaj še niso bili uspešni.

Tudi občina bo nekaj primaknila

Za ceno letošnjega grozdja so se z vinogradniki, stečajnim upraviteljem Agroinda in predstavniki občine Ajdovščina uskladili konec avgusta. Med drugim so se dogovorili, da bo občina Ajdovščina svojim vinogradnikom, ki so grozdje oddali v vipavsko klet, primaknila približno 9 centov za kilogram, kar je odkupno ceno približalo odkupni ceni drugih, letos predvsem avstrijskih in štajerskih kupcev. »Glavnino odkupne cene je, enako kot dolgove za nazaj, dolžna poravnati klet oziroma zadruga,« pravijo na ajdovski občini, kjer ne želijo izgubiti Agroinda ozirom največje kleti Vipavske doline. Kot pravijo: »Želimo pomagati ohraniti vinogradništvo in delovna mesta, navsezadnje tudi zaradi ohranjanja značilne kulturne krajine Vipavske doline.« Zato so prepričani, da je bilo sofinanciranje edina možnost, da Agroind odkupi vsaj minimalno količino grozdja in ohrani blagovno znamko in vipavska vina na trgovskih policah do naslednjega leta, ko ob ugodni letini morda Avstrijci grozdja pri njih ne bodo kupovali.

Čaka Agroind stečaj?

V zadrugo je grozdje letos oddalo okrog sto njenih članov Kot pravijo, je bilo odlične kakovosti, letina pa, podobno kot drugod po Sloveniji, količinsko precej slabša. Zato tudi letos kmetom grozdja ni bilo nikjer težko prodati. Niso pa prepričani, da bo tako tudi naslednje leto, opozarjajo zadružniki. Kako se bo iztekla zgodba s stečajem Agroinda, pa tudi sami ne vedo. Kot pravijo, po zadnjem izdanem sklepu sodišča po pritožbi ukrajinskih lastnikov družba Agroind trenutno ni v stečaju. Narok na sodišču, ki bo o njem odločal, pa je razpisan 23. novembra, so še povedali člani upravnega odbora zadruge, ki so vsi tudi vinogradniki in zadruga tudi njim dolguje plačilo grozdja za pretekli dve leti. Menijo, da se odločitev o stečaju predolgo vleče in za nameček spet na plečih najšibkejših. Stroški in dela v vinogradu za naslednji letnik pa so že pred vrati, opozarjajo in dodajo, da bi moralo sodišče odločati vsebinsko in ne na podlagi postopkovnih napak. Upanje v prihodnost zadruge pa jim vliva vsaj uspešno organiziran odkup letošnjih breskev, ki jih je Fructal že poplačal, še pravijo.