Digitalno pismen pacient vstopa v ambulanto opremljen s kopico podatkov o raziskavah in uveljavljenih načinih zdravljenja njegovih težav. Še več, prek brskalnika so mu v naročje položene tudi izkušnje drugih pacientov z vsega sveta, ki so lahko zanj dobrodošel napotek ali pa nočna mora, poudarja dekan Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani doc. dr. Andrej Starc. Meni, da je skrajni čas, da izziv interneta, ki ni od danes, sprejmemo in obrnemo v naš prid tudi na področju zdravja. Predvsem pa moramo poskrbeti, da bodo ljudje, ki si vse bolj želijo informacij v elektronski obliki, tudi na spletu varni.

Prav z namenom, da bi digitalno opremljenemu pacientu omogočili kakovostne zdravstvene informacije, na fakulteti že nekaj časa razmišljajo o digitalno prijaznejšem zdravstvenem sistemu, ki bo spremenil svojo tradicionalno vlogo in danes izdatno informiranega pacienta vključil v obravnavo njegovih zdravstvenih izzivov kot enakovrednega partnerja.

Virtualna družbena omrežja

V to smer so v sodelovanju z Zavodom Med.over.net zapeljali tudi mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Internet spreminja vedenje in vloge v zdravstvu, na kateri so osvetlili vpliv interneta, spletnega svetovanja in storitev e-zdravja na vedenje ljudi s strokovno-znanstvenega vidika. Domači in tuji strokovnjaki so poskušali odgovoriti na vprašanja, ali v informacijski dobi v zdravstvu zmorejo in znajo sprejeti nove vloge in vedenje, ali znajo delovati in izvajati storitve v novem, realnem virtualnem okolju in kako oblikovati profesionalne storitve jutrišnjega dne skozi virtualna socialna omrežja in platforme.

»S konferenco smo želeli spodbuditi razmišljanja informatikov, zdravstvenih delavcev, praktikov in akademikov, plačnikov storitev in političnih odločevalcev o priložnostih in dilemah, ki jih prinaša digitalni svet, in kako pripraviti strokovnjake jutrišnjega dne za pomembno vlogo pri krepitvi zdravja posameznika,« je poudaril Starc. Dejal je, da bodo zelo pomembno vlogo v spreminjanju navad odigrali predvsem bodoči mladi strokovnjaki v zdravstvu, v katerem že danes ne gre več le za ponujanje informacij, ki so posamezniku dostopne v priročnih pametnih telefonih.

»Vprašanje za prihodnost je, kako bo lahko stroka podprla posameznika na njegovi načrtovani poti spremembe lastnega vedenja in življenjskega sloga?« poudarja Starc. Meni, da je treba to novo vlogo čim prej vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu tudi z njihovim vključevanjem v raziskovanje in preučevanje vedenja posameznikov na spletišču, kjer ti iščejo informacije v zvezi z zdravjem.

Na fakulteti se nameravajo izziva čim prej lotiti tudi z opremo dveh učilnic (sponzorje intenzivno iščejo) s sodobnimi 35 računalniškimi enotami, ki bodo študentom osmih različnih študijskih smeri omogočili, da se bodo s pomočjo sodobne računalniške opreme urili v komunikaciji in obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev v virtualnem okolju.

Anonimni pacient marsikaj zamolči

Pri tem se povezujejo z Zavodom Med.over.net. Pod skupnim imenom HealthOnline bodo skupaj poskrbeli za implementacije novih tehnologij na področje zdravja, je povedal Primož Cimerman, strokovnjak za spletno svetovanje upravitelja največjega forumskega portala v Sloveniji. Kot je dodal, na portalu sodelujejo z več kot 200 zdravstvenimi in drugimi strokovnjaki prostovoljci, ki vsak mesec odgovarjajo na vprašanja več kot 400.000 anonimnih obiskovalcev njihovih forumov. Kmalu naj bi se jim pridružili tudi študenti zdravstvene fakultete, ki si bodo lahko tako nabirali dragocene izkušnje in znali kasneje pri svojem delu lažje »prebrati« vprašanja anonimnih obiskovalcev forumov, ki marsikaj zamolčijo, nočejo ali ne znajo povedati… Ki bodo znali ločiti, kdaj je anonimni obiskovalec, čigar težave spremlja kritična množica drugih bralcev, zares v stiski in mu znali ponuditi kakovostne informacije, mu pomagali odkriti izvore bolezni in ga znali napotiti k ustreznemu specialistu.