Poleg logistike bi lahko največji slovenski trgovec Mercator v Moste ob Letališki cesti v Ljubljani v prihodnje preselil tudi številne režijske delavce. Če se bodo načrti uresničili, naj bi po zatrjevanju naših virov trgovec v lasti hrvaškega Agrokorja obstoječo poslovno stavbo ob Dunajski cesti preuredil v luksuzna stanovanja.

»Selitev iz upravne stavbe ob Dunajski cesti v Ljubljani je zgolj ena od možnosti. Odločitev je odvisna tudi od analize možnosti za prodajo obstoječih poslovnih prostorov oziroma nove namembnosti obstoječe upravne stavbe ter potenciala na ljubljanskem nepremičninskem trgu,« so nam povedali v Mercatorju. Dodali so, da obstoječa upravna stavba, brez kleti in garaž, vključuje približno 11.000 kvadratnih metrov nepremičnin.

Nepremičninski posrednik in sodni cenilec nepremičnin Boris Pajnkihar iz družbe Pajnkihar nepremičnine meni, da je ideja o preureditvi Mercatorjeve poslovne stavbe v stanovanjsko izvedljiva. »Upoštevaje konstrukcijo in obliko stavbe bi bila stanovanja lahko na višji cenovni ravni,« je dejal in poudaril, da je v Sloveniji težko najti izjemno kakovostno stanovanje. Pri tem nista pomembna le vizualnost stanovanj in to, s kakšnimi materiali so zgrajena. Ključno je predvsem, da je stanovanje zvočno izolirano, da se sosedje ne slišijo, kar pa ni značilno niti za številne novogradnje. Z določenim posegom bi temu kriteriju lahko zadostila morebitna stanovanja v Mercatorjevi poslovni stavbi.

V tem primeru, nadaljuje Pajnkihar, bi bilo mogoče od prodaje stanovanj iztržiti približno 3500 evrov za kvadratni meter oziroma 38,5 milijona evrov za 11.000 kvadratnih metrov. Če bi se v Mercatorju dokončno odločili za prenovo upravne stavbe, jim Pajnkihar sprva svetuje analizo trga, ki bi morala med drugim zajeti podatek, po kako velikih stanovanjih višje kakovosti je povpraševanje na trgu. »V naslednji fazi bi poskušal najti možne kupce in stanovanja preurediti na podlagi njihovih želja. V tem primeru bi prodajalec lahko dosegel še višje ravni prodajnih cen.« Za spremembo namembnosti Mercatorjeve upravne stavbe pa ne vidi težav, saj so v neposredni okolici stanovanjski objekti.

Za nakup ogromnega zemljišča ob železniški tovorni postaji Ljubljana Moste je Mercator Slovenskim železnicam lani spomladi odštel 17 milijonov evrov, celotna naložba zgraditve logistično-distribucijskega centra pa je ocenjena na okoli 100 milijonov evrov, kar je ena večjih naložb v Sloveniji. Občinski podrobni prostorski načrt za okoli 40 hektarjev površine, od katerih zemljišče za logistično-distribucijski center obsega približno 12 hektarjev, naj bi bil predvidoma sprejet jeseni. Projektiranje je trenutno osredotočeno na infrastrukturo in tehnično opremo logistično-distribucijskega centra, projekt pa se bo prilagajal izboru skladiščne tehnologije, so povedali v Mercatorju. Začetek gradnje je predviden v prihodnjem letu, če bo vse potekalo po načrtih, pa bo center zgrajen leta 2019.

Stroški logistike so se po požaru leta 2015 povečali

Projekt izgradnje novega logistično-distribucijskega centra je eden od ključnih projektov za prihodnji razvoj, so pojasnili v Mercatorju pod vodstvom predsednika uprave Tonija Balažiča. Novi center je tudi pogoj za stroškovno učinkovitejšo logistiko, za kar si v družbi prizadevajo že vrsto let. K odločitvi za nakup zemljišča je prispeval tudi požar v skladišču v Zalogu leta 2015.

Po požaru so se namreč stroški logistike in skladiščenja zelo povečali, veliko truda pa je bilo vloženega, da se je posredna škoda omejila, saj neoptimalna logistika in skladiščenje občutno povečujeta stroške, posledično pa zmanjšujeta konkurenčnost, so opozorili v Mercatorju. Koliko znašajo celotni stroški logistike na letni ravni, v družbi niso želeli razkriti, povedali pa so, da se bodo z zgraditvijo logistično-distribucijskega centra znižali za približno petino.