Okrožno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da mora Mercator podjetju BG Malls Consulting Limited, posredniku pri odpiranju megamarketov v Bolgariji, izplačati dobrih 494.000 evrov odškodnine skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Bolgarski družbi BG Malls Group in BG Malls Consulting Limited sta sprožili tožbo zoper Mercator, ker jima ta ni izplačal doplačila za uspešno dokončanje posla v višini vtoževanega zneska, čeprav naj bi bil skladno s posredniško pogodbo k temu obvezan. »Mercator nikoli ne komentira nekončanih pravdnih postopkov, lahko pa potrdimo, da smo vložili pritožbo,« so o razpletu na prvostopenjskem sodišču povedali v Mercatorju.

Kot smo poročali v Dnevniku, je bila posredniška pogodba med Mercatorjem in družbo BG Malls Group podpisana leta 2007. Najboljši sosed je namreč v tistem obdobju iskal možnosti za odprtje svojih trgovin po Balkanu. V Bolgariji, kjer njegovi megamarketi delujejo pod imenom Roda, je prvi dve trgovini odprl leta 2010, leto kasneje pa še tri.

Mercator: Najemne pogodbe niso bile realizirane

Družba BG Malls Group naj bi Mercatorju na bolgarskem trgu med drugim ponujala storitve pridobivanja zmogljivosti za trgovino na drobno prek najemnih ali nakupnih pogodb. Za te storitve naj bi poleg drugih oblik plačila prejela tudi redno doplačilo za uspešen zaključek, in sicer za vsak kvadratni meter najete ali kupljene površine v višini 20 evrov. Bolgarska družba – leta 2010 so bile vse pravice in obveznosti iz osnovne pogodbe prenesene na družbo BG Malls Consulting Limited – je med letoma 2008 in 2010 sklenila štiri najemne pogodbe za poslovne prostore, ki so jih v Mercatorju še pred plačilom prve najemnine prekinili. Ker so bili Bolgari prepričani, da so svoj del posla pri tem opravili, so Mercator leta 2014 pozvali k plačilu rednega doplačila za uspešno dokončanje v višini dobrih 494.000 evrov.

V Mercatorju trdijo, da je bilo plačilo provizije vezano na uspešno realizacijo in da njihova obveznost plačila rednega doplačila za uspešno dokončanje sploh ni nastala, ker najemne pogodbe niso bile realizirane, in ta riziko naj bi nosila bolgarska posrednica.

Na okrožnem sodišču so ta Mercatorjev argument zavrnili kot neutemeljen. Skladno s pogodbo je namreč pravica bolgarske družbe do doplačila nastala že s sklenitvijo najemne pogodbe za posamezno lokacijo.