Mercator Šiška je v prenovljeni podobi odprla svoja vrata konec julija letos. Široka ponudba, novosti in nove nakupovalne izkušnje so dobile potrditev tudi z uvrstitvijo na ta seznam. Strokovnjaki v IGD so posebej izpostavili delikatesni oddelek, širok nabor storitev od cvetličarne do lekarne, poudarili pa so tudi peko pic, kruha in slaščic v sami trgovini. Mercator Šiška je tako postala novost, na katero opozarja neodvisna organizacija vse strokovnjake na področju razvoja in analiziranja trendov v trgovini na globalni ravni.

»Ponosni smo, da so mednarodni strokovnjaki prepoznali Mercatorjev trud pri narekovanju novih trendov v trgovini. Prenovljena Mercator Šiška sodi med najsodobnejše trgovine v širši regiji, ki kupcem zagotavlja edinstveno in nadgrajeno nakupovalno izkušnjo. Z njo smo v svoj trženjski splet dodali zabavo in prijetna doživetja. Dobrih pet mesecev po njeni otvoritvi lahko zatrdim, da so naši kupci, dobavitelji in poslovni partnerji odlično sprejeli nov nakupovalni model«, je uvrstitev na IGD lestvico pokomentiral Toni Balažič, predsednik Mercatorjeve uprave.

IGD, vrhunska referenca na področju trgovine

IGD je globalna neodvisna in neprofitna raziskovalna in izobraževalna organizacija, ki trgovski industriji pomaga odgovarjati na potrebe kupcev. Združujejo edinstveno mrežo trgovcev, proizvajalcev in ponudnikov storitev. Imajo globalen doseg in vpliv ter sodelujejo s številnimi strokovnjaki s sedežem v Veliki Britaniji, Aziji in Severni Ameriki. Denar, ki ga dobijo s prodajo svojih študij, prek dobrodelnih aktivnosti vložijo nazaj v industrijo.

Na podlagi globalnega programa obiskov prodajaln je mednarodna institucija IGD prepoznala 15 najboljših trgovin, ki odgovarjajo na ključne trende razvoja v trgovini. Med trgovinami, ki jih je v letu 2017 torej treba obiskati, se je na svetovnem zemljevidu znašla tudi Mercator Šiška. Tako s sodobno trgovino Mercator Šiška in z intenzivnim prenavljanjem trgovin v vsej svoji mreži v Sloveniji Mercator na domačem in regijskem trgu utrjuje svoj položaj. »Želimo si, da trgovina Mercator Šiška postane vzor in prevzame vodilno vlogo pri sodobnem konceptu nakupovanja«, je ob odprtju prenovljene trgovine rekel Ante Todorić, predsednik Mercatorjevega nadzornega sveta in namestnik predsednika koncerna Agrokor. Misel, ki se je potrdila s pohvalami za trgovino Mercator Šiška ne le v regijskem, ampak tudi v svetovnem merilu.

Ko nakupovanje postane doživetje

Edinstvena nakupovalna izkušnja postaja pomemben dejavnik uspeha trgovcev v prihodnosti. Potrošniki lahko dandanes sicer veliko izdelkov kupijo marsikje, tudi prek interneta, klasična trgovina pa predstavlja prostor, v katerem izdelki dobijo nove razsežnosti. Danes potrošniki iščejo načine za lajšanje življenja, manj stresa, zabavo in občutek, da se je trgovec zanje posebej potrudil. Temu trendu s prenovljeno trgovino Mercator Šiška sledi tudi največji slovenski trgovec. S trgovino Mercator Šiška je Mercator v svoj trženjski splet dodal zabavo in prijetna doživetja. Ne gre več le za nakupovanje izdelkov, ampak nadgradnjo nakupovalnega rituala s storitvami, ki so vezane na zabavo, kulinariko, skrb za izgled in dobro počutje. Mercatorjeva trgovina tako ni več nevtralen prostor s policami izdelkov, ampak kraj za doživetja, ki razvaja vsa potrošnikova čutila, pravijo v Mercatorju. Mercator bo tudi v prihodnje razvijal nove koncepte, obenem pa bo, kar je že napovedal, tudi v prihodnje zelo aktivno investiral v prenovo obstoječih trgovin ter tako ključne prednosti ponujal vsem kupcem v največji mreži trgovin v Sloveniji.